• English flag

Kommuner mangler viden om psykisk sygdom

Kommuner tilbyder ofte nogle helt andre tiltag end dem, som den behandlingsansvarlige læge har anbefalet. Det sker først og fremmest af økonomiske årsager, men nogle steder hersker der også en udtalt mangel på viden om psykiatrisk sygdom. Det slår en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen fast efter en grundig gennemgang af konkrete hændelsesforløb.
11. maj 2011, 19:30

En del meget syge psykiatriske patienter bliver anvist ophold på bosteder, hvor der mangler tilstrækkelig kompetence til at imødekomme de behov for behandling og støtte, som kan følge med en alvorlig psykisk lidelse.

Det er det indtryk, som Sundhedsstyrelsen og en bred gruppe af eksperter sidder tilbage med efter, at de har kigget nærmere på en stribe konkrete person-sager, der resulterede i personfarlig kriminalitet, læs også Samfundet svigter psykisk sårbare. Deres vurderinger og anbefalinger er samlet i en ny rapport, som netop er kommet på gaden.

I sommerhus eller alene hjemme

Hypotesen er, at den alvorlige kriminalitet sandsynligvis kunne være undgået, hvis systemerne ikke havde svigtet. Som Sundhedsstyrelsen fastslår:

"I mange tilfælde havde stedets personale ikke nogen form for sundhedsfaglig eller psykiatrisk kompetence til at imødekomme patientens behov for behandling og støtte. I flere sager blev patienterne anbragt alene med pædagogisk personale i f.eks. et sommerhus eller blot anbragt alene i egen lejlighed uden yderligere tilbud på trods af anbefalinger om massiv social støtte."

Overser psykiatriske symptomer

Psykolog Steen Guldager er en af eksperterne, der har dykket ned i de enkelte sager omkring tilblivelsen af rapporten "Psykisk syge kriminelles forløb 2005-09". Han slår fast, at der er "alvorlige kulturforskelle mellem den sociale og den sundhedsfaglige kultur".

"I sygehusvæsnet har man fokus på lidelse, symptomer og den rette behandling. Mens i kommunerne handler det om rammer og relationer, så man er ikke altid klædt så godt på at til at forstå psykiatriske lidelser. Så symptomer kan tolkes ud fra en social forståelse frem for på grundlag af psykiatrisk indsigt," forklarer Steen Guldager.

Så hvis man som bostøtte ikke har den tilstrækkelige psykiatriske indsigt og viden, så kan det gå helt galt for både den psykisk sårbare og omgivelserne. 

"Med alvorlige psykiatriske lidelser som skizofreni er det rigtig vigtigt - især hvis der tidligere er sket behandlingssvigt - at monitorere de psykisk sårbare og holde øje med, at de ikke opgiver medicinen og går ind i psykotiske dynamikker," siger psykolog Steen Guldager, der blandt andet arbejder for Fredericia Kommune.

Faresignaler at spore

Psykolog Steen Guldager kender til flere bosteder, som har psykiatrisk indsigt, men der findes også mange, hvor det ikke er tilfældet. Så han mener ikke, at man kan skære alle bosteder over én kam. Der er dog nogle faresignaler at spore.

"Hvis man kun arbejder socialpædagogisk, så er der en risiko for at fejltolke symptomer f.eks. ved skizofreni og psykoser. Eller også får man simpelthen ikke øje på personens tilbagefald, fordi man ikke har den nødvendige psykiatriske viden. Det får desværre nogle gange alvorlige konsekvenser, som ender på forsiden af aviserne. Andre gange er der en behandlingsmæssig effekt, som ikke ender i pressen, men som alligevel giver tilbagefald på de psykiatriske lidelser - som ikke bliver samlet op igen," siger Steen Guldager.

I en af de konkrete sager i rapporten er der et eksempel på en ung mand, der har trukket sig helt tilbage og kun en gang imellem kommunikerer med sin bostøtte via en mobiltelefon på den anden side af døren. 

"Det er måske ikke helt forsvarligt," konstaterer Steen Guldager tørt og siger: "Det er bestemt ikke altid, hvor tingene går efter bogen."

Kommuner følger ikke lægens råd

"Når psykiatrien overgiver en sag til en kommune, så er det vigtigt, at de kan stole på, at personen bliver monitoreret og anvisningerne bliver fulgt. Men det sker desværre ikke altid, kan vi se," siger Steen Guldager.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner frem over registrerer, hvor "stor en del af patientens behov, de opfylder i forhold til det, som sundhedsvæsnet har vurderet, at patienten har behov for." Og det kunne også være en stor forbedring, at der blev lavet fælles standarder for botilbud og rehabilitering - og klare tydelige retningslinjer for visitationen, som det hedder i rapporten. I dag er det kommunerne, som har tilsynspligten med bostederne, hvor det førhen var regionerne.

Psykiatere skal forklare sig bedre

Et andet stort problem er, at behandlingspsykiatrien i regionerne går ud fra, at kommunerne har samme viden som dem selv. Men det er langt fra virkeligheden, fremgår det af Sundhedsstyrelsens rapport.

"Ofte bliver der ikke givet en forståelig, ordentlig og let anvendelig pædagogisk overlevering til kommunerne. Og hvis ikke det bliver givet, så er der en stor risiko for, at man ikke får håndteret lidelserne korrekt, og så får det en uheldig effekt," konstaterer psykolog Steen Guldager. 

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --