• English flag

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri kan beskrives som socialt arbejde med mennesker med en sindslidelse.

Socialpsykiatri handler om alt det, der sker, når du er udskrevet og skal have en hverdag til at hænge sammen. Den omfatter alle former for sociale tilbud til mennesker med en sindslidelse. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonordninger og beskæftigelse.

Socialpsykiatrien yder således den hjælp og støtte, der er brug for, for at den enkelte kan klare sig i hverdagen.