• English flag

Om peer-støtte

Udenlandske studier viser, at mennesker, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, kan spille en unik rolle over for andre mennesker med psykiske lidelser, og dermed supplere den behandling og støtte de traditionelle faggrupper giver.

Internationalt omtales denne form for støtte som peer-support (støtte fra ligesindede). Peer-støtte medarbejderen kan i særlig grad bidrag til recoveryprocessen ved at skabe håb, være rollemodel samt ved at dele erfaringsbaseret støtte og viden om hvilke mestringsstrategier, der er gode at bruge i hverdagen.

Det betyder for de psykisk sårbare, som modtager støtten, at de får hjælp og redskaber til at skabe et godt hverdagsliv. De får en rollemodel, som kan vise vejen og give dem håbet om, at det er muligt at få et godt liv. De får en person, som har fokus på det, der fungerer, og som hjælper til med at genopbygge det yderligere. En person, der er med til at sætte realistiske mål og støtte op om, at de psykisk sårbare når deres mål.

En flere hundrede år gammel tankegang
Historisk set opstod idéen om, at tidligere psykiatriske patienter kunne gøre en forskel for patienter på psykiatriske afdelinger i Frankrig i slutningen af 1700-tallet. Men det er først inden for de seneste godt 20 år, at tankegangen for alvor er blevet udbredt til især USA, England og Australien. I USA var der i 2012 cirka 10.000 personer ansat, som brugte deres levede erfaringer fra psykiatrien til at støtte psykisk sårbare i deres recovery-proces.

I Danmark er der en række initiativer, der bygger på peer-to-peer-tilgangen – mange skabt af nuværende og tidligere brugere af psykiatrien. Et eksempel herpå er projektet Din Gode Udskrivning, som sigter mod, at psykisk sårbare får en god overgang fra indlæggelse til hverdagslivet. Der er også kommunale og regionale initiativer – for eksempel recovery-mentorordningen i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor mentorer, der har været indlagt i psykiatrien, arbejder på psykiatriske afsnit og hjælper patienter i gang med deres recovery-proces.

Læs mere om peer-støtte i Region Hovedstaden projektet her.

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --