• English flag

Dialoggruppe 5

Boglig støtte

Moderator: Maria Holler Hune, specialpædagogisk rådgiver ved DPU. Tilknyttet SDU og AAU.

Paneldeltagere: Eva Zeuthen, cand. mag, coach på LAP. Ole Sund Søndergård, elevcoach ved Mercantec i Viborg.

Maria Holler Hune: En vigtig pointe i hendes arbejde er at have fokus på de studerende frem for på det diagnostiske. Visionen er at skabe ligeværdige studiemuligheder også for psykisk sårbare. Fokus er desuden, at de studerende, der får støtte, skal leve op til studiernes krav, så de har kompetencer til at komme ud og arbejde i virkelige jobs. Det betyder ikke, at man ikke kan få mulighed for dispensation til bl.a. studie forlængelse. Socialpædagogisk støtte, SPS gives til studerende på alle videregående uddannelsesinstitutioner, men Maria arbejder med hjælp til universitetsstuderende.

Specialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i de udfordringer, man har som følge af den psykiske lidelse. Typisk støtte er på 20-30 studiestøttetimer pr. semester. Man kan få akademisk støtte, hvilket er, at den studerende med en psykisk lidelse får en ældre studerende (typisk med kandidatgrad), som kan hjælpe med det faglige. Samtidig med akademisk støtte får den studerende samtaler med en coach, der kigger på det holistiske, så den studerende også får hjælp til vanskeligheder ift. fx studie/hverdag, økonomi, netværk.

Maria fortæller, at centrets erfaring viser, at det tager længere tid for den psykisk syge at tage en uddannelse. Men at støtten faktisk gør en forskel for de studerende.
Er man er interesseret i at vide mere om rådgivnings- og støttecentret, kan man læse om dem på hjemmesiden www.dpu.dk/rsc.

Ole Sund Søndergård: Mercantec er sammenslutningen af Teknisk Skole Handelsgymnasium samt Teknisk Gymnasium. Ole er med i en paraplyorganisation, hvor der er elev-coaches, psykologer, bedsteforældre, mentorer, eksterne samarbejdspartnere i klub regi (ansatte af kommunen) med funktion til skolens elever. Grundtanken er at tage ressourcer ind, hvor eleven er.

Ole arbejder ud fra en værktøjskasse, der bl.a. består af, at han lytter til eleverne og forsøger at skabe individuelle rammer for den enkelte elev. Ole arbejder for at give elever med problemer nogle videre rammer – f.eks. ved at strække forløbene.

Ift. da Ole startede er det blevet ’tungere’ dvs. unge med sværere problemer. Oles erfaring er, at der er mange unge, der har ondt i livet, og som man tidligere ikke lagde mærke til.

Eva Zeuthen: Lap er en brugerorganisation for mennesker med psykiske problemer. Den har fokus på, at folk med alvorlige psykiske lidelser har mulighed for at komme sig.

Recovery er en personlig udviklingsproces. Empowerment betyder at være i stand til at handle selv.

LAP har udviklet nogle kurser kaldet vendepunktkurser. Kurset, der har fokus på ’Studieliv’, er et kompetenceudviklings kursus. Målgruppen er psykisk syge, som vil påbegynde uddannelse, eller som holder pause, fordi de har det svært.

Evas erfaring er, at det oftest ikke er det faglige men det at finde motivation og tro på sig selv, der er en udfordring. Få fokus på de ressourcer man har, på trods af de problemer man har.

Mange studerende kommer til Eva og tror, at hendes rolle er at få dem til at tage sig sammen og læse noget mere. Eva mener ofte, at de studerende skal læse noget mindre. De skal lære at studere, uden at det er på bekostning af liv og helbred.
 
Mange unge med psykiske problemer oplever skam over ikke at magte det samme som deres studiekammerater. Godt for de unge at møde andre psykisk sårbare og se, at de ikke er de eneste. Derfor er et af målene med kurset at danne netværksgrupper. De får også besøg af elever, som har gennemført studiet og fortæller om deres erfaringer, og hvordan det er lykkes for dem at gennemføre et studie.

Evas erfaring er, at det nytter at få hjælp. Det er vigtigt, at der bliver tilbudt mere individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb.

Stine: 35 år. Fortæller om sin baggrund og erfaringer som psykisk sårbar studerende. To store kriser. Indlagt i 2002 og 2008. Læste til lærer fra 2003 til 2009. Har det meget svært med eksamener. Underviser i dag på LAP; ansat i et fleksjob. I LAP har alle været syge. De er altså på lige fod.

Da Stine begyndte at læse til lærer, ville hun ikke acceptere sin psykiske sårbarhed. Ville kunne det samme som de andre. Hun var hård ved sig selv. Sikker på at hun ville få dårlige karakterer eller ligefrem dumpe.  Hun havde lavt selvværd.

Prøvede at tale med undervisningsvejleder på uddannelse, men denne kunne ikke håndtere, at hun havde det så dårligt.

Stine startede i bogstøtten, hvor hun fik Eva som vejleder. Fik at vide at hun skulle holde fri fra sin læsning. Hun fik besked på at lade op imellem studiet. Fik nogle velværestrategier, så hun også fik tid til familie, kæreste og venner.

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --