• English flag

Topmødeerklæringen 2010

Vi  er fælles om 10 principper, som tilsammen tegner vores nye fokus i psykiatrien.

Fokus: Psykisk sårbarhed, arbejdsmarked, uddannelse og inklusion

Læs Topmødeerklæringen 2010.