• English flag

Referat af diskussion i dialoggruppe 6:

Sårbarhed som en kvalifikation


Moderator: Dorte Nielsen, Næstformand i PS Landsforening

Oplægsholdere:
Jens Hjort Andersen, Konsulent ved Videnscenter for socialpsykiatri
Trine Schaldemose, Chefkonsulent i Center for Socialøkonomi
Lars Jannik Johansen, Den sociale kapitalfond – Danmarks første venturefond, som skal investere i sociale iværksættere
Elisabeth Rix, Deltager i projekt Medarbejder med brugererfaring
Brian Sørensen, Direktør for Proremus

Jens Hjort Andersen:
Var projektleder på projekt Medarbejder med brugererfaring, som satte fokus på at uddanne folk med brugererfaring til at arbejde i psykiatrien. Der er tre gode grunde til, at det er vigtigt at få mennesker med psykisksårbarhed i arbejde:

  • Samfundsmæssigt – at udnytte menneskers faglighed
  • Organisatorisk – at ændre kulturen i psykiatrien – ændre på holdningen til psykiatrien / psykiske sårbare i et recovery-perspektiv
  • Individuelt – støtte mennesker i at kunne få en meningsfuld beskæftigelse

Metoder: Job, mentorordninger, individuel støtte,
Konklusion: Man får nogle rigtig gode medarbejdere, som dels er rollemodeller for brugerne, dels er formidlere af håb, dels skaber tættere kontakt til brugerne, dels udfordrer brugernes selvstigmatisering, og som dels udfordrer systemets kronicitetstænkning og bidrager til afstigmatisering.

Elisabeth Rix:
Har deltaget i projekt Medarbejder med brugererfaringer. Led af depression gennem 6 år, problemer med hukommelse og udholdenhed. Læreruddannet – fik tilkendt et fleksjob. Var til gentagende jobsamtaler, men blev vraget på baggrund af sin sårbarhed. Søgte et job, hvor den psykiske sårbarhed var en kvalifikation for at blive ansat. Hjælper i dag andre psykisk sårbare med at komme i job. Ifølge Elisabeth Rix er forberedelse af arbejdspladsen og medarbejderne afgørende for succes for medarbejderen med sindslidelser.
I de 4½ år Elisabeth har haft job, er hun selv kommet sig – er blevet nærværende i eget liv.

Brian Sørensen:
Har altid et godt tilbud, to socialøkonomiske virksomheder: Proremus (grafisk virksomhed) og Café Kaffegal – begge i Århus. Her er det en kvalifikation at være psykisk sårbar. Begge virksomheder er 100% selvstændige, drevet af frivillige sociale foreninger.
Social mission: at arbejdsmarkedsintegrere psykisk sårbare i faste stillinger på arbejdsmarkedet – også i fleksjob og løntilskudsstillinger. 7 ansat på ordinære vilkår, 80 psykisk sårbare!
Uafhængige af offentlig støtte

Trine Schaldemose
Center for socialøkonomi – laver analyser til Christiansborg med fokus på socialøkonomiske virksomheder, hvor fokus er reelle job i virksomheder, hvor psykisk sårbare kan blive en del af et arbejdsfællesskab.
Virksomheden har en social ansvarlighed, støttefunktionerne er en del af virksomhedens kultur.
For førtidspensionister i job er barrieren angsten for at miste sit forsørgelsesgrundlag. Der skal skabes fleksibilitet, laves individuelle forløb, lave opfølgning når det giver mening – ikke når reglerne siger det. Der er behov for at tilkoble mentorordninger i det almindelige erhvervsliv. Efteruddannelse for virksomheder, der ansætter psykisk sårbare.

Lars Johansen:
Prøver at lave en socialkapitalfond. Socialøkonomiske virksomheder er en økonomisk gevinst for samfundet foruden den menneskelige gevinst.
Sociale iværksættere – er ofte mere socialt funderede end økonomisk indstillede.
Traditionelle kapitalfonde investerer med henblik i økonomisk gevinst. Målet her er at investere i den sociale kapital og de menneskelige og samfundsmæssige gevinster – ”Køb socialt” på linie med ”Køb økologisk”.

Diskussionen i dialoggruppen centrerer sig om, hvad det er for nogle særlige kvalifikationer, man har som psykisk sårbar, og hvordan man får dem i spil på en virksomhed. Psykisk sårbare er f.eks. gode til at spotte stress og dårligt arbejdsmiljø. Psykisk sårbarhed kan desuden være en kvalifikation i forhold til undervisning og vejledning af andre psykisk sårbare. Desuden diskuteres det, hvordan man kan gøre arbejdsgiverne mindre bange for psykisk sårbare – så de ikke tror, man er en ustabil arbejdskraft f.eks. Ifølge Elisabeth Rix er frygten for en ustabil arbejdskraft ubegrundet, hvis der bliver taget de rette hensyn til medarbejderen. Brian Sørensen anfører desuden, at det skal være legalt at komme til chefen og tale om, hvis man har ”ondt i psyken”.

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --