• English flag

Referat af diskussionen i dialoggruppe 3:

Støtte til uddannelse


Moderator: Per (udviklingskonsulent)

Oplægsholdere: 
Anders Dræby Sørensen, Fagleder ved DPU’s Rådgivnings- og støttecenter
Majbritt, Journaliststuderende og modtager af Specialpædagogisk støtte ved SDU
Martin Strøm, Medarbejder i Bogstøtten
Karen Møller Gårdhus, Bruger af Bogstøtten

Anders Dræby Sørensen:
Slides: DPU’s Rådgivnings- og Støttecenter er en lærings- og studiestøttende kompetenceenhed. Pt. har de 400 studerende med psykiske lidelser/psykosociale handicap tilknyttet. Manglende mulighed for deltagelse i et socialt studiemiljø øger risikoen for frafald. Når det sociale ikke fungerer, får mange også svært ved at deltage i læringsmiljø og -processer. Ifølge Anders Dræby Sørensen er det vigtigt med en faglig studiestøtte (mentor) og med rådgivning og vejledning.

Majbritt:
Stress. Psykisk sårbar. Rådgivnings- og støttecentret på SDU. Rummelighed på SDU.

Martin Strøm:
Bogstøtten er et klubhus for psykisk sårbare. 80 % er universitetsstuderende, enkelte HF-studerende. Aktive studerende kan anvende læsesale (i alt 3 stk.), opbygge netværk. Studerende med pause fra studier (f.eks. pga. sygdom) kan være med i Bogstøttens arbejdsgruppe. Mangeartede opgaver – meningsfuld dag. Tilbyder procesvejledning, f.eks. håndtering af skriveproces såsom strukturering af dag, samtale/vejledning, men ikke terapi. 5 værdier: Ikke diagnose, men identitet som studerende, fællesskab, medbestemmelse, frivillighed, ligeværdighed.

Karen Møller Gårdhus:
Der er mulighed for både faglig og social hjælp i Bogstøtten. F.eks. har Karen Møller Gardhus problemer med skriveblokering, og der er det vigtigt med støtte til at komme videre. Bogstøtten giver endvidere et netværk i hverdagen.

Diskussionen i dialoggruppen centrerer sig især om, hvorfor der ikke er landsdækkende tilbud til at støtte psykisk sårbare i uddannelsessystemet.