• English flag

Dialoggrupper Topmøde 2010

Dialog-gruppe 1: Mødet med systemet

Systemerne bør indrette sig efter menneskene og ikke omvendt. Mange psykisk sårbare oplever desværre at rende panden imod de mange love, regler og ordninger på jobområdet. Nogle kan ligefrem berette om, at de er blevet mere syge af mødet med systemet. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det skal være nemmere at orientere sig i paragrafferne og at finde ud af, hvilke muligheder og begrænsninger, der er i lovgivningen – hvordan kan vi gøre det bedre? Og hvordan kan der skabes en positiv dialog, der afklarer den enkeltes behov og muligheder?

Moderator: Knud Kristensen, formand for SIND

Paneldeltagere:

 1. Kirsten Ketscher. Prof.dr.jur. ved Københavns Universitet
 2. Karsten Høj. Advokat for Elmer og Partnere. Endvidere efter indstilling fra DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer - nu Danske Handicaporganisationer) medlem af det seneste arbejdsskadeudvalg, hvis betænkning (1828/2006) førte til en række lovændringer pr. 1. juli 2007
 3. Kai Henning Lundsteen. Arbejdsmarkedskonsulent ved Jobcenter København
 4. Tina Christensen. Diagnosticeret skizofren, blev i 2003 tilkendt førtidspension, men har med hårdt slid kæmpet sig vej ind på arbejdsmarkedet - er også med i LAP's arbejdsmarkedsgruppe

Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 1

Dialog-gruppe 2: Fra sygdomsidentitet til faglig identitet

Et menneske har mange roller igennem et liv – som barn, voksen, ven, studerende og kollega, bare for at nævne nogle stykker. Men når psykisk sårbarhed sætter ind, kan der være en tendens til, at sygdommen bliver vores eneste identitet. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat fokus på ressourcer frem for på mangler. Hvordan kan du tackle angsten for at tage eller genoptage job eller uddannelse? Og hvad kan omgivelserne gøre for at sætte mennesket i centrum?

Moderator: Jens Erik Lund, formand for bestyrelsen i Fountain House

Paneldeltagere:

 1. Andreas Kilden. Udviklingskonsulent, Recovery.dk, Socialforvaltningen, Århus Kommune
 2. Dan Boyter. Viceadm. direktør for Pressalit og formand for CABI
 3. Johanne Bratbo. Centerleder på Videnscenteret for Socialpsykiatri
 4. Hans Henrik Rasmussen. Tidligere førtidspensionist og kursusdeltager i Next Stop Job, nu sosu-assistent

Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 2

Dialog-gruppe 3: Støtte til uddannelse

Uddannelse er nøglen til varige, gode jobs. Alligevel er der få tilbud om støtte under uddannelse til mennesker med psykiske lidelser. Vi må lære af de gode tilbud, der er, så også psykisk sårbare kan få mulighed for at udfolde deres ressourcer. Hvordan kan vi lette vejen til og igennem uddannelsessystemet? Hvordan kan vi udvikle og forbedre de muligheder, der er for hjælp og støtte undervejs?

Moderator: Sarah Krøger Ziethen, konsulent for Linien

Paneldeltagere:

 1. Anders Dræby Sørensen. Fagleder ved DPU's Rådgivnings- og støttecenter
 2. Majbritt. Journaliststuderende og modtager af Specialpædagogisk støtte (SPS) ved SDU’s Rådgivnings- og støttecenter
 3. Martin H. Strøm. Medarbejder i Bogstøtten
 4. Karen Møller Gårdhus. Bruger af Bogstøtten

Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 3

Dialog-gruppe 4: Opmærksomhed og støtte som investering

Vi har alle ret til et godt og værdigt arbejdsliv. Derfor skal rummelighed på arbejdspladserne blive til virkelighed. Det er vigtigt, at virksomhederne tager socialt ansvar, og at de tør sætte psykisk sårbarhed på dagsordenen. Men hvordan kan virksomhederne åbne sig for andre typer medarbejdere, og hvordan sætter vi inklusion og psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen?

Moderator: Kasper Tingkær, sekretariatsleder i ODA

Paneldeltagere:

 1. Steen Hjorth-Larsen. Personaledirektør for Falck
 2. Pernille Hagild. Personalechef for IKEA Danmark
 3. Peter Nørgaard. Direktør for Creativ Company
 4. Christian. Uddannet i erhvervsøkonomi og filosofi. Christian, der selv er psykisk sårbar, beskæftiger sig med at uddanne og holde kurser for psykisk sårbare. Herudover er Christian medlem af Fountain House

 Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 4

Dialog-gruppe 5: Støtte og tilpasning på arbejdspladsen

Vi har alle brug for trygge relationer. Et menneske, der oplever psykisk sårbarhed eller psykosocialt handicap, kan have brug for, at der løbende er en kollega på arbejdspladsen eller en medarbejder på uddannelsesinstitutionen, han eller hun kan spørge til råds og støtte sig til. Mange kender ikke til mulighederne for rimelig tilpasning eller for at få tildelt og benytte sig af en social mentor eller personlig assistent. Så hvordan udbreder vi kendskabet til de eksisterende støtteordninger? Og hvordan gør vi det mere almindeligt at træffe aftaler om nødvendig tilpasning af arbejdstid, -opgaver og -miljø?

Moderator: Karl Bach Jensen, udviklingskonsulent i LAP

Paneldeltagere:

Manfred Metter. Social mentor, Jobcenter Odense

Meral Mette Erdemli, Frisørelev og modtager af mentorstøtte

Kristina Rise. Studerende og modtager af mentorstøtte

 Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 5

Dialog-gruppe 6: Sårbarhed som kvalifikation

Et stigende antal virksomheder ser psykisk sårbarhed som en kvalifikation. De går specifikt efter at ansætte mennesker med psykosociale handicap. Men hvordan kan vi hjælpe hinanden til at styrke kvalifikationerne og arbejdsfællesskabet? Og hvordan kan vi udbrede det gode budskab til det brede arbejdsmarked?

Moderator: Dorte Nielsen, næstformand for PS Landsforening

Paneldeltagere:

 1. Brian Sørensen. Direktør for Proremus
 2. Lars René Petersen. Direktør for Center for Socialøkonomi
 3. Jens Hjort Andersen. Konsulent ved Videnscenter for Socialpsykiatri
 4. Lars Jannick Johansen.  Er pt. ved at etablere Danmarks første sociale venturefond, som skal investere i sociale iværksættere med nye velfærdsløsninger. Står ligeledes bag online-netværket Velfærdens Innovatører. 
 5. Elisabeth Rix. Deltager i ’Medarbejder med brugererfaring’-projektet

Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 6

Dialog-gruppe 7: Arbejde og recovery

Arbejde og psykisk sårbarhed behøver ikke at være hinandens modsætninger. Alligevel mister mange psykisk sårbare kontakten til arbejdsmarkedet, når sårbarheden rammer. Vi har brug for at gøre det nemmere at fastholde og genetablere kontakten til arbejdspladsen, til kollegaerne og hverdagen – men hvordan gør vi det? Hvordan bliver du klar til arbejdsmarkedet? Og hvordan kan et arbejde hjælpe dig i din recoveryproces?

Moderator: Katrine Woel, medlem af landsledelsen i LAP

Paneldeltagere:

 1. Karl-Henrik Baum. Arbejdsmarkedskonsulent ved PPclinic
 2. Claus Bech-Nielsen. Arkitekt og psykoterapeut M.A. Gennem mange år projektkoordinator i Projekt Vendepunkter
 3. Lene Falgaard Eplov. Overlæge ved Psykiatrisk Center Ballerup, Projektenhed for Psykiatrisk Rehabilitering
 4. Michael Poulsen. Medlem af Fountain House

 Læs referat af diskussionen i dialog-gruppe 7

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --