• English flag

Topmødeerklæringen

I Det Sociale Netværk er vi fælles om 12 principper, som tilsammen tegner vores nye fokus i psykiatrien.

Læs Topmødeerklæringen.