• English flag

Dialog-grupper

På topmødet blev der i de fem dialog-grupper debatteret om det, der betyder mest og om, hvordan vi kan gøre det bedre…


Emnerne i de fem grupper var:

  1. Får vi den hjælp, vi har brug for? Og får vi den tidligt nok? Større tilgængelighed.

  2. Fra kaos til sammenhæng og helhed. Samtaler og netværk i stedet for ensomhed. Bedre samarbejde – også mellem de offentlige tilbud.

  3. Værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse - også for psykisk sårbare. Ny kultur – mere samtale – mindre tvang.

  4. Retten til at være pårørende og være med. Pårørende er en del af løsningen.

  5. Det gode liv - det er også for psykisk sårbare. Sådan kan det i hvert fald blive! Om at komme sig - og komme i gang igen.

Læs referaterne fra dialog-grupperne og deltag i den videre debat