• English flag

Baggrund for Kom trygt ud

Tilbage i 2015 lavede Socialforvaltningen i København en brugerundersøgelse af de borgere, der modtager hjælp og støtte fra forvaltningen.

Den undersøgelse viste, at halvdelen af de borgere, der er i kontakt med Socialforvaltningen, har oplevet ensomhed, mens en fjerdedel gav udtryk for, at de mener, at de har nedsat livskvalitet. Derfor indgik Socialforvaltningen og Foreningen Det Sociale Netværk et samarbejde om at lave et alternativt tilbud til borgere med psykosociale og somatiske problemstillinger. I udgangspunktet var projektet, der først blev navngivet Autonom, sat til at vare fem måneder, men på grund af projektets succes valgte man at fortsætte samarbejdet.

Projekter kører nu både i socialforvaltningen på Østerbro og socialforvaltningen på Amager.