• English flag

Om hjemmesiden

- et frirum for psykisk sårbare

Foreningen Det Sociale Netværks hjemmeside er tiltænkt som et frirum for psykisk sårbare, hvor man kan få hjælp, støtte og indsigt i, hvad det vil sige at være psykisk sårbar.

Udtrykket psykisk sårbar er valgt af brugerne selv, da de skulle vurdere, hvilket ord der bedst beskriver det at have en psykisk lidelse. Det står i kontrast til de mere officielle termer psykisk syg og psykisk lidelse, fordi vi vil signalere håb og pille det ”farlige” og mystiske ud af en tilstand, som vi alle kan havne i.

Detsocialenetværk.dk er et fristed, hvor du kan dele din historie, dine tanker, oplevelser og erfaringer med andre. Desuden kan du finde viden om psykiske lidelser og læse artikler om ny forskning og nye politiske tiltag på området.

Vores ønske er, at dialogen og de mange informationer på hjemmesiden kan være med til at skabe en bedre forståelse for psykisk sårbarhed samt ikke mindst større åbenhed – både blandt sårbare, pårørende, plejepersonale, politikere, naboer, kollegaer og alle andre.

Drømmen er, at vi på sigt får skabt et samfund, hvor alle mennesker – uanset om vi har en sårbarhed eller ej – får reelle muligheder for at indgå på lige fod med andre.