• English flag

Udskrivningsguiden kommer til Skåne

Den svenske udgave af Udskrivningsguiden er på vej i trykken. Patienter, personale og pårørende har sat fokus på, hvordan man styrker i samarbejdet om gode udskrivelser. ”Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård” er netop færdigskrevet og skal i 2018 testes i Psykiatri Skåne. Projektet er et samarbejde mellem NSPH Skåne, Region Skåne, Psykiatri Skåne og Kommunförbundet Skåne.
29. september 2017, 11:45

”Vi ser med spänning fram emot att för första gången i Sverige använda oss av en Återhämtningsguide inom heldygnsvården. Liknande material används redan i flera andra länder, och vi är övertygade om, att det kommer göra stor skillnad för patienterna och för deras återhämtning och vägar vidare. Vi tror också, att det har möjligheter att påverka mötet mellan patienter och personal på ett positivt sätt,” udtaler Conny Allaskog, der er en af hovedforfatterne bag projektet.

Udskrivningsguiden implementeres i Skåne

Risikoen for, at en nyligt udskrevet patient begår selvmord, er 300 gange så stor som chancen for, at en gennemsnitlig dansker gør det. Så store risici skal der ikke være ved udskrivning fra en psykiatrisk enhed. Derfor blev ”Din gode udskrivning – udskrivningsguiden” i år 2011 implementeret i Region Hovedstadens Psykiatri og Region Sjælland – og nu snart i Skåne, hvor man også oplever, at psykiatriske udskrivninger kan være vanskelige for patienterne.

Den svenske version ”Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård” er netop færdigskrevet og vil i begyndelsen af 2018 blive lanceret som pilotprojekt på otte afdelinger i Psykiatri Skåne. Det er planen, at materialet implementeres fuldt ud på alle Psykiatri Skånes heldøgnsafdelinger i løbet af foråret 2018. At Sverige har taget initiativet til sig vækker begejstring blandt kræfterne bag det danske projekt.

Det er utroligt at se den energi og det samarbejde, der har været i Skåne, og som har ført til ”Återhämtningsguiden.” Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad der fylder og er brug for, når man er indlagt i Sverige. Herhjemme har vi set en markant ensartethed mellem, hvad flere hundrede mennesker har sagt de har brug for i forbindelse med en god udskrivelse. Idet svenskerne har lavet en guide fra bunden af, får vi et unikt indblik i, hvad der er vigtigt for psykiatriske patienter på tværs af lande, hvilket jeg synes bør tages alvorligt i hele verden,” udtaler Klavs Serup Rasmussen, der er en af iværksætterne bag den danske udskrivningsguide.

Udskrivningsguiden er udarbejdet af mere end 100 tidligere brugere af psykiatrien, pårørende samt personale. Guiden indeholder såvel praktisk som personligt materiale og redskaber, der relaterer sig til både følelser og tanker om indlæggelse, samt hvordan man bedst forbereder sig på sin udskrivelse.

Herunder hvordan man får gang i en normal hverdag, og hvad man gør, hvis alting pludselig brænder på, eller hvis man bliver bange for at blive syg igen. Udskrivningsguiden udleveres til alle patienter, der har været indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit i mere end syv døgn. I Danmark er guiden implementeret i Region Sjælland og i Region Hovedstaden, hvor den er blevet obligatorisk uddelingsmateriale til patienterne.

Og nu har guiden også vundet indpas på den anden side af sundet til stor glæde for Conny Allaskog, der har oplevet at mange patienter har behov for en håndsrækning i forbindelse med deres videre færd, når de udskrives fra psykiatrien:
”Vi ser ett stort behov av det material, vi tagit fram för patienter inom heldygnsvård, som fokuserar på att skapa en förståelse för nuläget, men också på återhämtning och vägar vidare. Materialet är efterlängtat och behovet stort. Vi ser också ett stort engagemang från såväl patienter, föreningar som från psykiatrin, där vi alla hjälpts åt i processen att ta fram materialet.”
 

I Danmark udleveres Udskrivningsguiden under indlæggelse som en del af dialogen mellem patient og personale. Tanken med guiden er, at patienterne selv kan sortere og anvende informationen afhængig af, hvor i indlæggelses- eller udskrivningsprocessen, de befinder sig. Denne udleverings- og anvendelsesmåde vil også blive anvendt i den svenske psykiatri. Divisionschef i psykiatrien i Region Skåne, Katarina Hartman, udtaler:

Patienten kommer att få bra informationsmaterial samlat i guiden, man kan använda den konkret i behandlingsarbetet, kanske olika avsnitt när de passar i tid. Genom detta hoppas vi, att patienten skall känna sig mer informerade, rustade för sin återhämtning, mer delaktiga och därigenom mer trygga.

Fakta om Udskrivningsguiden

Den danske udskrivningsguide indeholder konkrete værktøjer, der kan være en hjælp, når du forbereder dig på at blive udskrevet fra en psykiatrisk enhed.

Den startede som en del af et projekt: Din gode udskrivning. Projektet havde fokus på at sikre gode udskrivninger i psykiatrien gennem tæt samarbejde mellem medarbejdere, patienter og pårørende. Projektet blev støttet af TrygFonden og drives i dag af bruger- og pårørendeforeninger i Region Hovedstaden.

Læs mere på www.udskrevet.dk


www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --