• English flag

Spiseforstyrrelser skal mødes med nysgerrighed og venlighed

Den anerkendte psykiater og stifter af behandlingstilbuddet Villa SULT i Oslo Finn Skårderud har spillet en stor rolle i etableringen af VærDig. Han er sikker på, at den tidlige indsats vil gøre en stor forskel.
13. februar 2017, 10:30

Spiseforstyrrelser handler om følelser. Et virvar af følelser der overvælder og skræmmer, og spiseforstyrrelsen bliver et redskab til at skabe ro og tryghed.

Det fortæller den norske psykiater Finn Skårderud, der har 35 års erfaring med behandling af personer med spiseforstyrrelser og deres familier. Både i voksenpsykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrien og senest i det specialiserede tilbud Villa SULT i Oslo, som han har været med til at stifte.

”Med spiseforstyrrelser kan man tale om et landskab af følelser, og det bliver nemt et følelsesdrama. En spiseforstyrrelse er en strategi. Det bliver en måde at få kontrol på og dæmpe følelser”, fortæller han.

Et af de fællestræk, man finder hos personer med spiseforstyrrelser, er angsten for at blive rask. For selvom spiseforstyrrelsen på mange måder er en fjende, så er den samtidig tryg og en god ven. Og denne ambivalens er der mange sundhedsfaglige personer, venner og familiemedlemmer, der let bliver frustrerede og forvirrede over. 

”Mange er bange for at blive raske. De er bange for at miste grebet. Det skal man vide, og det skal man turde spørge ind til”.

En ny og tidlig indsats
VærDig, der er Det Sociale Netværks nyeste initiativ, har kigget mod nord for at finde inspiration og sparring til sin rådgivning. 

Finn Skårderud har været en vigtig del af den ekspertgruppe, der har formet VærDig, og han står også for at undervise og supervisere de ansatte og de frivillige. 

For VærDig er en ny måde at gøre tingene på. Et initiativ, der dels skal forebygge, at børn og unge udvikler en spiseforstyrrelse, men som ikke mindst skal tilbyde rådgivning i en fase, hvor det uhensigtsmæssige forhold til krop, kost og motion endnu ikke har udviklet sig i en voldsom grad. 

VærDig sætter tidligere ind end noget rådgivningstilbud har gjort før, og Finn Skårderud har store forventninger. 

”Jeg synes, at VærDig er meget konkret. VærDig har en lav tærskel i forhold til at yde hjælp, hvor det gælder om at komme tidligt i gang med samtalerne, og her får man eksperthjælp fra starten”, siger han. 

Finn Skårderud fremhæver også de mobile teams i VærDig som en nytænkende måde at anskue rådgivning på. De mobile teams kører ud, hvor den unge eller de pårørende ønsker det.

”Jeg synes, det er perfekt. Jeg ville ønske, at der var flere, der gjorde det. Det handler om at tage samtalen et sted, der er trygt. Både for den person der har spiseforstyrrelsen og de pårørende.

Villa SULT og VærDig
Den lave tærskel for, hvornår man kan få hjælp, kender Finn Skårderud indgående fra Villa SULT.

Villa SULT opererer med et ”drop-in”-koncept, hvor man kan komme direkte fra gaden og få gratis konsultationer og samtaler med professionelle. 

”I Villa SULT er vores nøgleide, at vi tilbyder behandling med høj kompetence men med en lav tærskel for, hvornår man kan få hjælp. For i psykiatrien er det sådan, at det først er, når man får det rigtig svært, at man kan få hjælp”, fortæller Finn Skårderud.  

I Villa SULT har man også et initiativ til pårørende, der hedder ”Rask Respons”. Her tager man fat om forældrenes bekymringer og ligesom med de unge, der kommer i behandling i Villa SULT, er det meningen, at de pårørende med det samme kommer i kontakt med eksperter. 

”Mange forældre beskriver det som et chok, når de opdager, at deres barn har en spiseforstyrrelse. Det er som en tidevandsbølge, der rammer familien. Vi giver de pårørende gode råd til, hvad de skal gøre. Og noget af det vigtigste er at bevare roen”, siger han og fortsætter:

”Familierne er i krise, de er bange, og det er vigtigt, at vi tager hånd om det og møder dem med respekt. Vi vil gerne skabe en kultur, hvor man tager udgangspunkt i venlighed og nysgerrighed i behandlingen”.

Den åbne, venlig og nysgerrige tilgang til samtalerne med de unge og deres pårørende er også en af grundstenene i VærDig. Det handler om at se den enkelte unge og tage udgangspunkt i hans eller hendes tanker og følelser, og så bliver vægten, maden og kontrollen pludselig noget sekundært.

Den tilgang har en stor og positiv effekt, siger Finn Skårderud:

”Det gælder om også at spørge om andre ting end bare vægt og kost. Hvad interesserer du dig for? Hvad drømmer du om? Hvad vil du med resten af dit liv? Man skal spørger ind på en måde, så den enkelte person og familien har lyst til, at der bliver en samtale mere. Det er vigtigt at forstå psykologien bag en spiseforstyrrelse – hvor svært det er at regulere og håndtere følelser. Personen med en spiseforstyrrelse er utryg, og derfor er der behov for at skabe et møde, der forsøger at være trygt”.

Fagfolk og ligemænd
I VærDig er der både mulighed for at komme til at tale med fagfolk, der har mange års erfaring med arbejdet med spiseforstyrrelser, og med frivillige. 

Finn Skårderud synes, at det er en rigtig god ide at kombinere faglige eksperter og frivillige, og han tror, at de vil supplere hinanden godt. 

En del af de frivillige i VærDig har selv haft spiseforstyrrelser inde på livet. Fordelen er, at de kender de følelser, der er i spil og kan spørge om nogle andre ting, end fagfolkene kan. 

”De frivillige kan tale ud fra et ligemands-perspektiv. Når man bringer personer i spil, der har egne erfaringer, så ved de virkelig, hvor skoen trykker. Uanset om det er i forhold til mennesker med spiseforstyrrelser eller deres pårørende. De kender reaktionerne. De ved, hvor bange forældrene bliver, og hvor svært det er at have lyst til at blive rask. De kommer med et indefra-perspektiv, hvor psykiatrien og professionelle har et udefra-perspektiv. Der er ganske enkelt nogle ting, som er lettere at dele med ligesindede”, siger han. 

Læs mere om VærDig

For nylig var Finn Skårderud på besøg hos Det Sociale Netværk for at undervise ansatte og frivillige i VærDig og headspace om de tidlige tegn på en spiseforstyrrelse. Du kan læse mere om besøget her

Gode råd til pårørende:

  • Personer med spiseforstyrrelser er ekstremt optagede af vægt. Men man skal ikke kun tale om dét, der er synligt. Man skal spørge ind til følelserne bag
  • Hvis man observerer noget, der bekymrer en, så skal man dele den bekymring. Man skal ikke sige: ”Du har en spiseforstyrrelse”, men man skal give udtryk for sin bekymring
  • Som forældre og pårørende skal man tale højt om sin bekymring, og man skal ikke være bange for at have en insisterende samtale. Hellere blive afvist to, tre, fire gang end slet ikke at sige noget

Fakta: 
VærDig er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år og deres pårørende. I VærDig er der fokus på tidlig indsats og forebyggelse af spiseforstyrrelser. VærDig har mobile teams, der kan køre ud hvor den unge eller de pårørende ønsker det.

VærDig arbejder for, at flere børn og unge skal have et godt forhold til deres egen krop, og har fokus på følelserne bag et uhensigtsmæssigt forhold til krop, kost og motion fremfor et snævert fokus på mad og vægt.

Finn Skårderud er en af Nordens fremmeste eksperter, når det kommer til viden om og behandling af spiseforstyrrelser. Han har arbejdet med spiseforstyrrelser i 35 år som psykiater både i voksenpsykiatrien og i Børne – og Ungepsykiatrien, og i 2014 stiftede Finn Skårderud Villa SULT, der er et behandlingstilbud for personer med spiseforstyrrelser og deres familier.

Finn Skårderud har været med på sidelinjen hele vejen i etableringen af Det Sociale Netværks nyeste initiativ VærDig, der skal sikre en tidlig indsats i forhold til spiseforstyrrelser blandt børn og unge. Finn Skårderud har været en del af ekspertgruppen i VærDig og står både for uddannelse og supervision af ansatte og frivillige i VærDig.