• English flag

Nyt projekt mod spiseforstyrrelser

Det Sociale Netværk lancerer et nyt ambitiøst forebyggelsesinitiativ, der skal sætte ind, inden børn og unge udvikler spiseforstyrrelser.
1. februar 2017, 10:00

Mange unge med spiseforstyrrelser får i dag hjælp alt for sent. De går ofte alene med tegnene på en spiseforstyrrelse i flere måneder og år, inden de får den rette hjælp og får taget hånd om problemerne.

Det vil Det Sociale Netværk ændre på og har derfor etableret initiativet VærDig.

Målet er at hjælpe unge så tidligt som muligt, så de får taget hånd om de tunge tanker og får snakket om problemerne i forhold til krop, kost og motion, inden det udvikler sig til behandlingskrævende spiseforstyrrelser. Det handler om at skabe et rum, hvor det er okay at tale om, at man ikke har det godt.

”Vi ved, hvor altødelæggende det kan være for børn og unge at udvikle en spiseforstyrrelse. Det er sjældent noget, man bare kommer ud af, og det forfølger ofte de unge i en lang årrække. Derfor er der behov for at se på, hvordan vi får etableret en kultur, hvor man sætter tidligere ind, og hvor det er okay at tale om de svære tanker, der ligger bag en spiseforstyrrelse”, fortæller Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk.

Etableringen af VærDig er blevet gjort mulig af en unavngiven privat familie, der har doneret et større millionbeløb til at køre initiativet over de næste tre år.

Opsøgende rådgivning
Med VærDig vil Det Sociale Netværk tilbyde gratis og uforpligtende rådgivning til unge mellem 12 og 25 år og deres familier.

Det vil både være i form af individuelle forløb, gruppeforløb og samtaler med den unge selv, pårørende og venner. VærDig har mobile teams i Herning, Roskilde og Odense, der tager ud og taler med unge eller familierne, hvor de måtte ønske det, uanset om det er i eget hjem, på en uddannelsesinstitution, i headspace eller et helt fjerde sted.

Indsatsen vil på den ene side blive styret af eksperter og behandlere med mange års erfaring samt nøje udvalgte frivillige, der har fået grundig indføring i, hvordan man spotter og har samtaler med børn og unge, der udviser tegn på spiseforstyrrelser. En del af de frivillige har selv erfaringer med spiseforstyrrelser eller det at være pårørende.

Det giver en ekstra dimension til rådgivningen, at de frivillige kan sætte sig i den unges eller de pårørendes sted.

”Vi har igennem en længere periode indsamlet mange erfaringer i forhold til, hvordan børn og unge håndterer de knubs, som det kan give at være ung i nutidens Danmark. Her har vi set, at man kan komme langt med at etablere og skabe trygge rum, hvor et mix mellem frivillige og fagpersoner hjælper de unge. I headspace og andre projekter har vi skabt unikke resultater, og dem tror vi, at vi kan videreføre til VærDig”, fortæller Trine Hammershøy.

Fik stjålet sin ungdom
Den mangeårige vejrvært Anja Fonseca har selv oplevet på egen krop, hvordan hun mistede sin ungdom til bulimi, der trak lange spor helt ind i hendes voksenliv. I 17 år var hendes liv styret af maden og tanker om ikke at være god nok.

Derfor er hun blevet en del af bestyrelsen i Det Sociale Netværk, der står bag VærDig.

”Min ungdom forsvandt, jeg havde et kaos indeni mig, tankemylder om alt det jeg burde gøre. Jeg levede ikke op til det billede, som jeg havde af mig selv, og som jeg ønskede, at omverdenen skulle se. Derfor har jeg valgt at støtte op om det her projekt, for jeg ved, hvor vigtigt det er at sætte tidligt ind og sørge for, at man ikke når helt derud, hvor sygdommen bliver en fast del af ens liv, af ens identitet, for så er det rigtigt svært at bryde mønsteret”.

Et stærkt fagligt grundlag
Et nyt studie understreger, hvor svært det kan være at komme over en spiseforstyrrelse. Selv efter 22 år i behandling er en tredjedel af de deltagende kvinder i studiet stadig ikke kommet sig oven på deres bulimi og anoreksi. Med andre ord: Det er en sygdom, der sætter sig i lang tid, når den først får fat i primært ungdommen.

En undersøgelse af 1400 børn foretaget af Børnerådet i 2016 viser, at næsten en fjerdel af pigerne i 9. klasse har et forhold til mad, som giver dem en øget risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse, og at det samme gælder for ni procent af drengene.

Det Sociale Netværk har allieret sig med en række nordiske eksperter, der skal være med til at sikre den faglige ballast. En af dem er Peer Nøhr, der til dagligt er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

”Spiseforstyrrelser i ungdommen kan ofte gå hen og blive en del af de unges identitet, som de får svært ved at lægge af sig igen. Derfor er det godt, at et initiativ som VærDig går ind og snakker med de unge på et tidligt tidspunkt, om hvorfor de har fået en ide om, at de skal være slanke, at de ikke skal spise noget, og at de måske skal overmotionere”, siger Peer Nøhr og tilføjer:

”Samtidig giver det også mulighed for at bygge bro, fordi man i VærDig spotter nogen af de unge, før de har brug for psykiatrisk behandling, og dermed kan man give de unge den rette hjælp, inden de får det rigtigt dårligt”.

Læs mere på VærDig.org

Fakta om VærDig: 
VærDig er et nytænkende treårigt initiativ, der har fået støtte fra 2017-2019, og som stiller skarpt på forebyggelse og tidlige indsatser i forhold til børn og unge med begyndende spiseforstyrrelser.

VærDig er et gratis rådgivningstilbud uden venteliste til børn og unge i alderen 12-25 år og deres pårørende.

VærDig oplyser også fagfolk og omsorgspersoner, der har relationer til de unge i alderen mellem 12 og 25 år, omkring risikoadfærd og tidlige tegn på spiseforstyrrelser ved oplæg og oplysningsmateriale.

Rådgivningen i VærDig bliver varetaget af fagpersoner og engagerede frivillige, hvoraf nogle selv har kæmpet med spiseforstyrrelser, andre har været pårørende – men fælles for de frivillige i VærDig er, at de alle brænder for at gøre en forskel for børn og unge, og at de har fået en indgående uddannelse.

VærDig dækker hele landet men er koblet op på Det Sociale Netværks rådgivningstilbud headspace i byerne Herning, Roskilde og Odense.