• English flag

Nyt hold peers under uddannelse

Egne erfaringer er i centrum, når peerstøttemedarbejdere hjælper borgere med psykiske vanskeligheder. Lige nu er et nyt hold af tidligere psykiatribrugere i gang med at uddanne sig som peers.
12. januar 2017, 10:00

24 tidligere psykiatribrugere og medarbejdere fra Region Hovedstaden og flere kommuner har i denne uge været igennem peeruddannelsen.

Det kan gøre en stor forskel for borgere med psykiske vanskeligheder at få hjælp og støtte af ligesindede peers. Både under indlæggelse, på bosteder og i eget hjem.

Lige nu er et nyt hold af tidligere psykiatribrugere i gang med peeruddannelsen i partnerskabsprojektet Peer-støtte i Region Hovedstaden, som Det Sociale Netværk er en del af.

Det nye hold på peeruddannelsen består både af frivillige og lønnede peers samt nogle af deres nye kolleger i region og kommuner.
Peeruddannelsen består af en række moduler, hvor kursisterne blandt andet bliver skarpe på, hvad peerstøtte er, hvordan man arbejder med recovery, og hvordan man fortæller om og lytter til livshistorier. 

Uddannelsen foregår sideløbende med det støttende arbejde hos borgerne. 

Styrker og dilemmaer
Rundt omkring ved bordene diskuterer de kommende peers og deres kolleger nogle af de emner, de har været igennem i løbet af uddannelsen. 
Det handler både om de styrker og værdier, der er ved at have peers ansat i psykiatrien og i kommunerne men også om de dilemmaer, der kan opstå i det daglige arbejde. 

Nogle af de emner, der debatteres, er blandt andet, hvor meget man som peer skal dele ud af sig selv. At man også skal huske at passe på sig selv, når man trækker på sine egne erfaringer fra et sygdomsforløb hos enten sig selv eller hos en pårørende. 

Det samme gælder den fortrolighed, som borgerne kan opbygge til peeransatte. Mange oplever, at man som peeransat når ind til brugerne på en anden måde, end det almene personale kan gøre, fordi man måske deler nogle fælles oplevelser eller følelser. 

Det rejste en hed diskussion om, hvordan man som peer kan bevare det fortrolige forhold til en borger og samtidig være meget tydelig omkring, hvornår man har pligt til at gå videre med sin viden – enten til pårørende eller kolleger.

En klar styrke ved peers i psykiatrien er, at de kan sætte sig i borgernes sted. Både når det gør ondt, og når der skal motiveres. 

”Jeg tror, at peers er gode til at tale folk op, for sproget betyder meget. At sige: ”Du kan godt, der er nogen, der tror på dig!”, det har stor betydning. På den måde kan peers være med til at repræsentere håbet”, lyder det ved ét af bordene.

En peer føles ikke som en behandler 
En af gæsterne på uddannelsesdagen er 33-årige Betina, der har modtaget peerstøtte de seneste to år. Hun holder oplæg og fortæller de kommende peers om, hvordan peerstøttemedarbejderen Lise gjorde en klar forskel for hende. 

”Noget af det første, hun sagde til mig, var, at det nok skulle blive godt alt sammen. Også selv om jeg ikke selv troede på det. Det kunne ligeså godt have været en veninde, jeg talte med og ikke en behandler. Jeg følte mig ikke syg, når vi talte sammen”, fortæller hun.

Betina har modtaget peerstøtte både i de perioder, hvor hun har været hjemme, og når hun har været indlagt. Og hun oplevede, at samtalerne med Lise var med til at flytte hendes fokus væk fra at være syg.

”Jeg følte ikke, at det hele var så alvorligt, når jeg talte med hende. Hun hjalp mig med at få et andet selvbillede end dét at være syg. Ligesom hun hjalp med at bygge bro til mine pårørende og sætte ord på, hvordan jeg havde det”.


33-årige Betina (tv) holdt oplæg til kursisterne om betydningen af at have tilknyttet en peerstøttemedarbejder.


Peers ser igennem facaden
Betina har oplevet, at hun i perioder har haft svært ved at gøre selv små ting i hverdagen – for eksempel at handle ind og lave mad. Her kunne Lise være med til at give hende et skub.

”Hun havde forventninger til mig og de ting, jeg kunne. Hvis jeg fortalte, at jeg havde ligget på sofaen en hel weekend, så accepterede hun det men sagde også, at mandag morgen er det slut. Der skal du rejse dig fra sofaen og komme ud. Og hun holdt mig fast på de aftaler, vi lavede”.

I det hele taget oplevede Betina, at den facade, der fortalte omverdenen, at hun havde det fint, ikke kunne opretholdes, når hun talte med Lise.

”Jeg kunne ikke skjule noget for hende. Det har jeg haft held med overfor andre behandlere. Men Lise kunne se lige igennem mig. Jeg havde ikke nogen facade overfor hende”, fortæller Betina.

Peerstøtten fik Betina et langt stykke, men det var noget andet, der gav hende det sidste skub. Nemlig en kæreste som hun nu er flyttet sammen med.

”Det er ude i virkeligheden, at det sker. Det er der, man finder kræfterne”, siger hun og smiler. 

Stor tilfredshed med uddannelsen 
Både peerstøttemedarbejderne og deres kolleger har taget rigtig godt imod uddannelsen og fortæller, at de har fået ny og brugbar viden om peers.

Flere af medarbejderne, der nu og fremover skal arbejde sammen med peerkolleger, fortæller også, at de er blevet rustet til at udbrede viden om peerbegrebet.

”Jeg har fået et bedre indblik i mulighederne for peerstøtte og dét at være kollega til en peer”, fortæller en. 

Flere peermedarbejdere beskriver, at de har fået hjælp til at fortælle deres egne livshistorier og har fået værktøjer til at få brugerne til at åbne sig omkring deres egne fortællinger.

”Jeg har fået øvet mig i at sætte ord på mine egne livserfaringer og er blevet grebet af andres. Jeg har fået ny viden gennem andres historier, erfaringer og refleksioner”.

Peerprojektet udvider
Peeruddannelsen i Region Hovedstaden drives i et samarbejde mellem Det Sociale Netværk, Psykiatriforeningernes Fællesråd, Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Rudersdal og Helsingør.

På basis af erfaringerne fra pilotprojektet forrige år er der nu åbnet op for peeruddannelsen for lønnede og frivillige peers samt kolleger til peers.

Det næste forløb med peeruddannelser begynder til maj. Du kan holde dig opdateret her på hjemmesiden, på www.peerstøtte.dk eller ved at kontakte projektmedarbejder Laura Nygaard på ln@detsocialenetvaerk.dk for yderligere information.

Læs mere om peerstøtteprojektet