• English flag

Ny digital værktøjskasse skal styrke det mentale helbred på arbejdspladsen

Mistrivsel er udbredt på danske arbejdspladser, hvor seks ud af 10 har været i berøring med mentale helbredsproblemer. Derfor er Det Sociale Netværk blevet en del af partnerskabet ”Sammen om Mental Sundhed”, der arbejder for at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på danske arbejdspladser.
16. marts 2017, 15:00

Stress, angst, depressioner. Listen er lang, når det kommer til mentale helbredsproblemer, der forfølger danskerne. 

Hele seks ud af 10 danskere har været i berøring med mentale helbredsproblemer på deres arbejdspladser enten hos dem selv eller hos en kollega. Det viser en undersøgelse lavet for ”Sammen om Mental Sundhed”.

Og op mod 48 procent af alt sygefravær og 42 procent af alle førtidspensioner skyldes mentale helbredsproblemer. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Ankestyrelsen. 

Samarbejde på tværs 
Derfor er Det Sociale Netværk og 24 andre aktører gået sammen i partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”, der på tværs af sektorer fra sundhed til arbejdsmarked skal stille skarpt på, hvordan man kan vende udviklingen og gøre op med den mentale mistrivsel på landets arbejdspladser. 

Til det formål har partnerskabet udviklet en digital værkstøjskasse, som skal hjælpe både medarbejdere og ledelse i små og mellemstore virksomheder med at blive bedre til at tage hånd om mentale helbredsproblemer. 
Partnerskabet er kommet til verden med støtte fra satspuljen fra 2014, hvor der blev givet syv mio. kroner til dannelsen af et partnerskab, der skulle fokusere på mental sundhed på danske arbejdspladser. Sundheds- og Ældreministeriet står for ledelsen af partnerskabet, mens sekretariatsfunktionen varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

Digitalt værktøj til alle
Den digitale værktøjskasse, der findes på www.mentalsundhed.dk, er målrettet små og mellemstore virksomheder, men alle kan benytte sig af den. 

Grunden til, at man har valgt at fokusere på små og mellemstore virksomheder, er, at de ofte oplever særligt store udfordringer i forhold til mental sundhed, fordi de ofte har få ressourcer og lidt erfaring i forhold til at håndtere mentale helbredsproblemer hos ansatte.
På www.mentalsundhed.dk kan man blandt andet finde viden om at forebygge mentale helbredsproblemer, hvordan man kan hjælpe sin kollega, og hvordan man kan sikre, at en medarbejder kommer godt tilbage på arbejdspladsen efter endt sygdomsforløb. 

Du kan se meget mere på www.mentalsundhed.dk.