• English flag

Fest, farver og høj faglighed til det 10. psykiatritopmøde

Godt og vel 1000 fagfolk, pårørende, psykisk sårbare og politikere var vidner til et topmøde ud over det sædvanlige. Diskussioner og perspektiver på regeringens nye psykiatriplan gik hånd i hånd med suveræn skønsang og eventyrlig nostalgi, da både politikere, Røde Mor og Pernille Rosendahl var på scenen under det 10. psykiatritopmøde.
4. oktober 2018, 16:03
Scenen var sat på forhånd op til det 10. psykiatritopmøde, da regeringen kom med sit bud på en handleplan for psykiatrien blot en uge forinden.

En plan, der har været bred konsensus om, indeholder mange udmærkede forslag, men som over hele linjen fra forskellige bruger- og pårørende organisationer har fået kritik for ikke at tilføre midler nok til et område, der i alt for mange år har været forsømt.

Det budskab gik igen hele dagen, men der var også en masse positive fortællinger og erfaringer, som kom frem i de mange workshops og debatter, der foregik på scenen i Imperial og løbende rundt omkring i forhallen. 

Unik sammensætning

PsykiatriNetværkets formand, Mogens Seider, indledte sin tale med at gøre status på, hvorfor PsykiatriNetværket er så unikt. Han fremhævede, at netop sammensætningen gjorde det til noget specielt, at stort set lige dele pårørende, fagfolk og brugere af psykiatrien kunne mødes og bruge en hel dag sammen var noget, der ikke er set andre steder.
Det giver perspektiv og et andet grundlag for, at meninger brydes, kunne formanden fortælle, inden han præsenterede dagens første musikalske indslag, Pernille Rosendahl.

Sanglærke for de sårbare

Hun sang sanseligt og indlevende både Leonard Cohens Halleluja og Kim Larsens Langebro, som fik en skrøbelighed, og som var et smukt forvarsel på, at Danmarks nationalskjald ville drage til de dødes land for at hilse på sin ven, Pianomanden.
Pernille Rosendahl kunne fortælle, at hun selv var pårørende, og at hun havde masser af forundring over for de mange, der arbejder for at hjælpe landets psykisk sårbare.

Hendes afsluttende nummer var så smukt, at aftenens konferencier, TV-værten Tine Gøtzsche, for en stund mistede fatningen, da hun skulle introducere den næste taler, stifteren af Det Sociale Netværk og PsykiatriNetværket, Poul Nyrup Rasmussen.

”Jeg kan nærmest ikke læse, da mine øjne er lidt våde”, sagde Tine Gøtzsche, inden hun bød den tidligere statsminister på scenen, som skulle give et kort rids over, hvordan han så udviklingen inden for psykiatrien de seneste 10 år.

En bevægelse er sat i gang

Poul Nyrup fremhævede, at der inden for de seneste år er kommet meget mere fokus på psykiatrien. Fokus i form af to handlingsplaner inden for en kort årrække og det faktum, at psykisk sårbare er kommet på både mediernes og politikernes dagsorden.

Men der er stadig store knaster.

”Jeg ser ikke det her som en endelig plan. Det er jo ikke en afslutning, men en start på en proces, hvor målet er, at psykiatrien bliver ligestillet og kommer på finansloven permanent”, sagde Poul Nyrup Rasmussen.
Han fremhævede også, at vi har fået et behandlersamfund, hvor man skal være syg for at få hjælp og støtte.
”Vi skal bevæge os til et fællesskabsorienteret samfund, der er båret af tid, tanke, kærlighed og respekt”, tordnede Poul Nyrup Rasmussen og supplerede, at netop civilsamfundet skulle være den tredje silo, der kunne møde, støtte og hjælpe de psykisk sårbare på en anden måde end behandlerstaten.  

En skamplet for vores samfund

Herefter kom Knud Kristensen ligeledes med sine karakteristika af psykiatrien i 2018.

”Flere mistrives i sådan en grad, at de får brug for hjælp i vores psykiatri. Problemet er, at kvaliteten ikke er god nok. Vi ved, hvad der skal til. Vi gør det bare ikke”, konkluderede formanden for SIND, inden han fremhævede en række af de problemer i psykiatrien, der er foruden de manglende ressourcer.

”Der er for meget tvang og for meget fokus på den medicinske del af behandlingen. Det, man byder folk på botilbud, er alt for ringe. Det er forhold, som man ikke kan være bekendt at byde mennesker. Der er alt for mange retspsykiatriske patienter, og der kommer flere og flere af dem. Og når man har brug for indlæggelse, kan man ikke altid blive indlagt,” tordnede SIND’s formand.
En ny undersøgelse har vist, at seks ud af 10 psykiatere ofte udskriver patienter, inden de er færdigbehandlede på grund af manglende sengepladser.
 
Formanden for SIND kom herefter med sit bud på, hvor stort det økonomiske efterslæb er for psykiatrien i forhold til somatikken.

”Hvis stigningerne skulle følges ad, så mangler der 2,3 millioner i den regionale psykiatri”, konkluderede Knud Kristensen fra talerstolen.

Han fremhævede ligeledes, at psykiatriplanen reelt set tilfører 525 millioner om året i nye midler, men at de penge ikke var modregnet de mange penge til psykiatrien, der årligt udløber via de midlertidige satspuljemidler. Ved udgangen af 2018 er det 175 millioner.
"Det fylder slet ikke det hul, der er”, fortsatte SIND-formanden.

Planen skal forhandles

På de efterfølgende debatter mellem repræsentanter fra PsykiatriNetværket og flere af brugerorganisationerne kom det frem, at der ikke var enighed om den nuværende plan. Især Dansk Folkepartis Liselott Blixt stillede sig på bagbenene.
”Den plan støtter vi ikke op om, som det ser ud nu”, sagde DF’s sundhedsordfører.

Hun var også klar i spyttet, når det kom til satspuljerne, som hun ville have afviklet, og så ville hun have psykiatrien over på finansloven. Derudover kritiserede hun regeringens plan for at være for kortsigtet.

Noget som regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp (S) bakkede op om.
”I Norge, der har de 10 års planer. I regionerne opererer vi med et/toårige budgetter. Det er simpelthen for lidt”, sagde den socialdemokratiske regionrådsformand, der dog også mente, at man var begyndt at bevæge sig i den rigtige retning.
”Inden vi taler alt ned under jorden, så har vi nået vigtige resultater de sidste 10 år”.

Børn og unge på politikernes dagsorden

Hos flere af politikerne blev fokus på børn og unge fremhævet som et af de vigtigste punkter for de fremtidige forhandlinger.
 
Både Liselott Blixt (DF), Trine Torp (SF) og Jane Heitmann fremhævede alle regeringens forslag om at gøre headspace landsdækkende som et vigtigt skridt i bestræbelserne for at forbedre unges mentale sundhed. 

Røde Mor rockede Imperial

Inden politikerne og bruger- og pårørende foreningerne atter skulle mødes, følge op på dagens gode indspark og komme med deres bud på, hvad der skal ske med psykiatrien i fremtiden, så fik de gamle kultrockere fra Røde Mor Imperials tag til at lette.
De var netop genopstået til lejligheden, og et gensyn med de gamle drenge var noget, der fik alle gæster op af stolene og fik smil på læberne hos selv de største skeptikere.
Et enestående øjeblik i psykiatritopmødernes historie der bekræfter, at netop topmøderne er noget specielt, der får meninger til at mødes og brydes i en unik og inkluderende ramme. 

Tag udgangspunkt i dem, det handler om

I den sidste debat kom især brugerforeningerne på banen. Depressionsforeningens formand, Kasper Tingkær, havde et klart budskab til politikerne om, at de i stigende grad skal tage udgangspunkt i de mennesker hverdag, som det handler om.

”Hovedparten behandles i almen praksis, hvor de ofte bliver sendt hjem efter et kvarter. Her bliver vi altså nødt til at se på, hvordan hverdagen ser ud for dem, det handler om”.

Et budskab, som også Det Sociale Netværks direktør Trine Hammershøy kom på banen med.
”Vi skal tage udgangspunkt i, hvad der giver mening for borgerne, og der er det positivt, at man på Christiansborg lytter til civilsamfundsorganisationer”, sagde hun og tilføjede:

”Der er meget, der kan blive meget bedre, og for at det sker, er det vigtigt, at behandlersystemet erkender, at civilsamfundet kan noget – vi kan nemlig skabe relationer og støtte mennesker på en anden måde”.

Herefter meldte Trine Torp (SF) og Pernille Schnoor fra Alternativet sig også i koret af politikere, der ønsker, at psykiatrien kommer på finansloven. Hvilket der efterhånden tegner sig et flertal for.

Og mens de sidste politiske argumenter blev afbrudt af fællessang, da eftermiddagen var ved at blive aften, sad man tilbage med en følelse af, at vi trods manglende millioner og store udfordringer alligevel har bevæget os i den rigtige retning i de senest 10 år, og at for hvert psykiatritopmøde får vi skabt en platform, hvor politikerne bliver tvunget til at forholde sig til den virkelighed, der ser lidt anderledes ud end bag murene på Christiansborg. 

Se video af første del af psykiatritopmødet her. 

Se video af sidste del af psykiatritopmødet her.

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --