• English flag

Rehabilitering

Rehabilitering ved psykiske lidelser defineres på samme måde som rehabilitering inden for alle andre sygdomme, der kan medføre et handicap, defineres. I Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet hedder det:

“Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

Rehabilitering er således en strategi, hvor målet er, at den syge opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt samtidig med, at det er en kompleks tværfaglig og tværsektoriel proces, hvor hver faggruppe bidrager med deres faglighed, kompetencer og tiltag, men i et formaliseret samarbejde.

Rehabilitering og psykisk sårbarhed

Udgangspunktet for rehabiliteringsindsatsen er den psykisk sårbares egne beslutninger, mål, ønsker og ressourcer. Derudover er det vigtigt, at den enkelte med en psykisk lidelse oplever sammenhæng mellem ydelser på tværs af sektorer og faggrænser.
Indsatsen i rehabiliteringsforløbet baseres på en tværfaglig udredning og vurdering, og det er i et samarbejde med den enkelte med psykisk lidelse, at fagfolk dokumenterer, koordinerer og iværksætter indsatsen i et sammenhængende rehabiliteringsforløb.
Alle faggrupper og flere sektorer kan således være involveret i sammensætningen af det rette rehabiliteringstilbud, og det er i et rehabiliteringsperspektiv afgørende, at hver enkelt faggruppe ser deres specifikke indsats som en del af et sammenhængende hele.

Følgende er i fokus i rehabiliteringsindsatsen:

• Øgning af funktionsevne
• Sygdomsforvaltning
• Sundhedsfremme
• Samfundets rolle
• Fremme af en kultur, der understøtter den enkeltes recoveryproces
• Den virkelige verden og integration i samfundet

I psykiatrien bruges både begreberne psykiatrisk rehabilitering og psykosocial rehabilitering om rehabiliteringsindsatsen.

Rehabilitering og recovery

I dag er recoverybegrebet helt centralt, når man taler om rehabilitering ved psykisk sygdom, og et menneske med en psykisk sygdom betragtes ikke længere som en passiv modtager af den rehabiliterende indsats, men som en aktiv deltager. 

Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem begreberne rehabilitering og recovery. Rehabilitering er den indsats, professionelle kan tilbyde for at understøtte den enkeltes individuelle recoveryproces. Rehabilitering derimod beskriver processen set fra de professionelles side. Recovery er således den enkeltes helt unikke proces, der ikke på samme måde som rehabilitering kan gøres til genstand for en strukturering. Ingen kan recover andre, men andre kan bidrage i processen. Fagfolkenes rolle er således først og fremmest at understøtte den enkelte i “at komme sig”.

Rehabilitering er et samarbejde

Der lægges ved rehabilitering derfor stor vægt på, at indsatsen tilrettelægges ud fra den psykisk syges egne beslutninger, mål og ønsker. Udgangspunktet for indsatsen er, at fagpersonen er den faglige ekspert, mens patienten er eksperten i sit liv. Derfor er indsatsens effekt funderet på en fælles tilrettelæggelse og et samarbejde. 

Kilder

Johansen JS, Rahbek J, Møller K, Jensen L.: Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Århus: MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark; 2004.

Læs mere om de andre behandlingsformer.

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --