• English flag

Aktiviteter i Det Sociale Netværk

Det handler om Netværk! Derfor forsøger vi hvert år at skabe netværk, arrangementer, konferencer og aktiviteter, der gør os alle klogere og giver nye indsigter i forhold til vores kerneområder, og vi opsøger en masse begivenheder ude af huset.

Psykiatritopmøderne er vores tilbagevendende årlige festdag for landets psykisk sårbare. Her rulles den røde løber ud for psykisk sårbare og pårørende den første lørdag i oktober. Et møde som endvidere sætter psykisk sårbare på den politiske dagsorden. 

Derudover afholder vi løbende konferencer og seminarer og deltager i Folkemødet. Her på de følgende sider kan du læse om alle vores forskellige aktiviteter i Det Sociale Netværk.