• English flag

Distriktspsykiatri

Den distriktspsykiatriske behandling er ambulant og foregår ude i lokalmiljøet. Ofte foregår behandlingen hjemme hos den psykisk sårbare, eller også  i distriktspsykiatriens lokaler.

Medarbejderne i distriktspsykiatrien består som regel af tværfaglige teams sammensat typisk af læger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, socialpædagoger m.v.

Læs mere om behandlingspsykiatrien her.