• English flag

Psykiske følger efter seksuelle overgreb

Ifølge undersøgelser er der en nær sammenhæng mellem seksuelle overgreb og psykisk sårbarhed. Mennesker, der er blevet seksuelt krænkede, har en øget risiko for at udvikle depressioner, for selvmordsforsøg, selvskadende handlinger, spiseforstyrrelser og for at udvikle et misbrug af rusmidler.

Det vides ikke hvor mange børn, der udsættes for seksuelle overgreb i dagens Danmark. Antallet af politianmeldelser siger én ting, mens spørgeskemaundersøgelser giver et ganske andet billede. Hvert år anmeldes der omkring 500 seksuelle overgreb imod børn under 15 år. Den seneste spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt elever i 9. klasse viser, at der er ikke mindre end 10 %, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Overgreb frem i lyset

Filmklip fra "Offentlig høring om seksuelle overgreb mod børn"