• English flag

Psykoedukativ-kognitiv behandling

Det medicinske regime står i vejen for psykoedukation

Selv om der er hård evidens for, at psykoedukation er en vigtig del af behandlingen af mennesker med skizofreni, så er den langt fra implementeret i praksis. Det er både påfaldende og beklageligt, mener overlæge, lektor, dr.med. Jørgen Aagaard

“Det er påfaldende, at selvom vi har en hel generations viden om, at psykoedukativ-kognitiv behandling har betydelige effekter, især i behandlingen af mennesker med skizofreni, så er den viden ikke blevet tilstrækkelig udbredt og blevet gængs praksis. Med den stærke evidens, der er for, at psykoedukativ behandling bedrer patientens tilstand, så burde den være almindelig praksis.” Sådan siger overlæge, lektor, dr.med. Jørgen Aagaard fra Aarhus Universitetshospital til Det Sociale Netværk.

Det er over tredive år siden, man fandt ud af, at psykoedukativ-kognitiv behandling har en stor effekt på mennesker med skizofreni. I den mellemliggende periode er det blevet bekræftet, at der er meget høj evidens for, at denne behandling har en positiv virkning på mennesker med skizofreni. I Danmark er det dog først i 2004, at Sundhedsstyrelsen anbefalede psykoedukation som en integreret del af behandlingen af skizofreni.

I de nationale standarder anbefales det, at mindst 90 procent af alle patienter med skizofreni bliver undervist i deres sygdom. Alligevel er landsgennemsnittet langt mindre, og der er ifølge “National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af skizofreni” ingen af regionerne, der lever op til anbefalingen. I forhold til patienter med nyopdaget skizofreni lyder anbefalingen på, at mindst 40 procent bør modtage undervisning i deres sygdom efter et aftalt forløb, alligevel ligger landsgennemsnittet på 20 procent. I artiklen “Psykoedukation”, der blandt andet er forfattet af Jørgen Aagaard, anbefales det endog, at undervisningen startes så tidligt som muligt – både i forhold til den enkelte psykisk sårbare og familien.

Evidens

Der er mange gode grunde til at benytte psykoedukation. En meget grundig undersøgelse af virkningen af psykoedukation på personer med skizofreni og deres familier viser, at psykoedukation kan reducere risikoen for psykotiske tilbagefald i op til 18 måneder efter start af behandlingen. Der er desuden flere positive effekter ved behandlingen, heriblandt en bedre overensstemmelse mellem behandler og behandlet i forhold til behandlingen generelt og også i forhold til den medicinske behandling, bedre viden om behandlingen, øget social funktion, mindre psykosocial belastning, færre psykopatologiske symptomer og større tilfredshed med behandlingen.

Et af de steder, man i Danmark arbejder seriøst med psykoedukation, er i Distriktspsykiatrisk Center i Tønder. Her har man gode erfaringer med familieedukation, hvor både den psykisk sårbare og de pårørende undervises i sygdommen. En af de centrale erfaringer, man her har gjort, er, at både de pårørende og den psykisk sårbare har brug for megen viden og effektive mestringsstrategier, hvis de skal fungere optimalt trods den psykiske lidelse.

Andre lidelser

Det Sociale Netværk har spurgt Jørgen Aagaard, om psykoedukation også har en beviselig effekt på andre psykiske lidelser. Dertil siger han: “Selvom det i mange år har været velkendt, at psykoedukation er effektiv i behandlingen af mennesker med skizofreni, så er der ikke foretaget så mange studier indenfor andre psykiske sygdomme. Derfor er der ikke så stærk evidens for, at psykoedukation virker indenfor andre områder. For fem år siden kom der dog et godt arbejde fra Spanien; en randomiseret undersøgelse af effekten af psykoedukation indenfor bipolar sygdom, og den havde den konklusion, at psykoedukation også virker rigtig godt på forløbet af denne sygdom.”

Aagaard fortæller endvidere om en undersøgelse omkring depression, som han er med til at udføre. For det første er der udfærdiget en manual – “Depression. Et psykoedukativt program” –, som bruges i faserne mellem de depressive perioder, og for det andet er deltagerne i undersøgelsen tilknyttet et ambulatorium gennem to år.

Jørgen Aagaard fortæller: “Man må antage, at når der er så kraftig evidens for psykoedukation i forbindelse med behandling af skizofreni, og når der er evidens i forhold til bipolare lidelser, så må der også være en effekt af psykoedukation i behandlingen af mennesker med depression og tilbagevendende depressioner.”

Jørgen Aagaard har da også en forventning om, at psykoedukation fremover vil blive en del af de nationale standarder på depressionsområdet, og noget tyder på, at han har ret. Sundhedsstyrelsen har således siden 2007 anbefalet brug af psykoedukation i behandlingen af mennesker med en depression.

Medicinen dominerer

Et er dog anbefalingerne – noget andet den daglige praksis. I de årlige undersøgelser af kvaliteten i behandlingen af skizofreni, som man kan finde i “National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af skizofreni”, kan man se, at langt fra alle bliver tilbudt psykoedukation. Det Sociale Netværk spørger Jørgen Aagaard, hvorfor psykoedukation ikke er bedre integreret i praksis – det er immervæk en billig behandlingsform, og desuden viser undersøgelser, at psykoedukation øger tilfredsheden og sygdomsmestringen for både patienter og pårørende.

“Ja, man kan godt blive chokeret over, at det ikke er bedre implementeret. Den korte baggrundshistorie er, at behandlingen af sindslidelser, på trods af den store og brede viden man har på området, er så biomedicinsk. Det er ikke uddannelsen, den er gal med – den er bred nok. Det er simpelthen praksis, der er biomedicinsk domineret”, mener Jørgen Aagaard.

Det Sociale Netværk spørger, hvordan man kan ændre på det biomedicinske regime. Dertil svarer Aagaard: “Det er vigtigt at tage afsæt i, hvordan virkeligheden ser ud. Det kan lade sig gøre at påvirke praksis, men der er et benarbejde, der skal gøres, så praksis i større udstrækning også kommer til at interessere sig for information til patienterne – ligesom I gør hos Det Sociale Netværk.”

 Læs mere om andre behandlingstilbud her. 

Videre læsning

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af skizofreni

Indikatorer for god behandling af mennesker med skizofreni

Referenceprogram for skizofreni

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

Psykoeducation for schizophrenia

Jørgen Aagaard, Lars Merinder og Dorthe Mundbjerg: “Psykoedukation” i Niels Buus (red.): “Psykiatrisk Sygepleje”, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009.

 

 

 

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --