• English flag

Støt som fond - en investering i fremtiden

Det Sociale Netværk har i al sin tid været afhængig af støtte fra en række fonde, der har set lyset i det arbejde som Poul Nyrup Rasmussen, Benedikte Kiær og resten af bestyrelsen har gjort for at forbedre forholdene for psykisk sårbare og forebygge psykiske problemer.

Ved at investere i Det Sociale Netværks projekter får man mulighed for at præge og påvirke udviklingen omkring psykisk sårbarhed i Danmark. Psykiske lidelser koster samfundet 55 milliarder kroner årligt, og langt størstedelen af de mange milliarder skyldes tabt arbejdsevne, og at mennesker havner på forskellige overførselsindkomster. Det er kun en mindre del af beløbet, der går til reel behandling.

Med andre ord kan den tidlige og forebyggende indsats betale sig, og det kan betale sig at få folk ud af sygdommen, tilbage på ret spor og ind på arbejdsmarkedet. Begge dele har Foreningen Det Sociale Netværk arbejdet intensivt for siden etableringen i 2009.

Et arbejde, der kun er kommet i stand via velvilje og støtte fra en lang række forskellige fonde og fra offentlige instanser. Støtte som vi er evigt taknemmelige for. Her kan du se en oversigt de fonde, som vi samarbejder med, og i det følgende kan du læse et par eksempler på fonde, der har valgt at støtte Det Sociale Netværk.