• English flag

Overgreb frem i lyset

Vi skal åbne folks øjne over for seksuelt misbrug af børn, og så skal tabuerne væk. Det mener arrangøren af "Offentlig høring om seksuelle overgreb mod børn", Pernille Gyldensøe, der netop har udgivet bogen ”Farvel, negative sociale arv”. Det Sociale Netværk deltager i høringen, hvor tre kvinder fortæller om deres liv med overgreb og beder politikerne om at tage ansvar.
3. marts 2010, 19:00

Det vides ikke hvor mange børn, der udsættes for seksuelle overgreb i dagens Danmark. Antallet af politianmeldelser siger én ting, mens spørgeskemaundersøgelser giver et ganske andet billede. Hvert år anmeldes der omkring 500 seksuelle overgreb imod børn under 15 år. Den seneste spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt elever i 9. klasse viser, at der er ikke mindre end 10 %, der har været udsat for seksuelle overgreb.
Ifølge arrangøren af "Offentlig høring om seksuelle overgreb mod børn", Pernille Gyldensøe, er årsagen til, at man ikke kender det nøjagtige tal, at overgreb er forbundet med mange tabuer, og at overgreb ofte er forbundet med trusler.
”Jeg fik at vide, at jeg ville dø, eller at min mor ville blive slået ihjel, hvis jeg sagde det til nogen. Derfor havde jeg ikke noget valg om at fortælle det.”

Nedbryd tabuer

Ved Offentlig høring om seksuelle overgreb mod børn den 2. marts 2011 står Pernille Gyldensøe, Jeanette Rasmussen og Hanne Heilmann frem med deres historier om misbrug foran en fuld sal af tilhørere samt et panel bestående af tre politikere, nemlig Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, Karen Hækkerup fra Socialdemokratiet og Özlem Cekic fra SF.
Pernille Gyldensøe blev misbrugt, fra hun var fire år, til hun var 18. I dag bruger hun sin egen historie på at åbne andre folks øjne og på at få politikerne i tale.
”Det er meget vigtigt, at vi får brudt det tabu, der er omkring seksuelt misbrug af børn. Politikerne skal gå ind at finansiere en oplysningskampagne, og det er vigtigt, at den når helt ned i børnehøjde. Der skal laves noget skriftligt materiale til skolerne og en landsdækkende tv-kampagne, hvor befolkningen oplyses. Det er vigtigt, at vi alle bliver opmærksomme på faresignalerne,” siger Pernille Gyldensøe, der netop har fortalt sin historie i den selvbiografiske bog: Farvel negative, sociale arv.

Forældelsesfrist

Både Pernille Gyldensøe og Hanne Heilmann har oplevet, at deres sag faldt for den såkaldte forældelsesfrist. Det er nemlig sådan, at misbrug mellem søskende skal anmeldes inden det 23. år, mens misbrug fra en voksen krænker skal anmeldes inden det 28. år – ellers kan sagen ikke efterforskes.
Hanne Heilmann fortæller, at hun blev misbrugt af sin biologiske far, fra hun var 7½, til hun var 22 år gammel. ”Da jeg er omkring 25 år, anmelder jeg ham, og det kommer for retten, men der møder jeg lovgivningens begrænsninger. Det viste sig nemlig, at det, der var sket, før jeg var 15 år, det var forældet, og det, der var sket i årene fra 15 til 22, kunne han ganske vist blive dømt for, men man betragtede det ikke som pædofili, fordi jeg var så gammel, at jeg burde kunne sige fra. Tankegangen var, at så havde jeg nok selv lyst. Resultatet var, at han fik tre års dom for incest og et års behandlingsdom.”
Ifølge de to kvinder burde forældelsesfristen fjernes. Pernille Gyldensøe siger: ”Vi skal ikke have en lovgivning, der giver seksualforbryderne turpas til forlystelser med børn – og det ér forældelsesfristen. Den er lavet for at beskytte den, der har krænket, da det er svært at løfte bevisbyrden så mange år efter. Men loven tager ikke højde for ofrene, som har haft et dårligt liv følelsesmæssigt og fysisk på grund af misbrug – de bliver faktisk ødelagt af ikke at få den juridiske opbakning og få sat punktum, så de kan komme videre.”
Fra politikerpanelet siger Peter Skaarup, at Dansk Folkeparti gerne vil fjerne forældelsesfristen på dette område – ligesom der ikke er en forældelsesfrist ved drab.

Psykiske problemer

Ifølge undersøgelser er der en nær sammenhæng mellem seksuelle overgreb og psykisk sårbarhed. Mennesker, der er blevet seksuelt krænkede som børn, har en øget risiko for at udvikle depressioner, for selvmordsforsøg, selvskadende handlinger, spiseforstyrrelser og for at udvikle et misbrug af rusmidler. Hanne Heilmann fortæller, at hun var ved at miste sine børn, fordi hun blev stemplet som utilregnelig – i stedet for at få den hjælp, hun havde brug for.
Karen Hækkerup følger op og siger: ”Det er vigtigt, at offeret får den rette hjælp. I Sverige er de bedre til at behandle ofre, end vi er. De har en god psykologordning og høje erstatninger. Herhjemme kan man kun få psykologhjælp ti timer, hvis man har været udsat for en forbrydelse, og der er oven i købet en egenbetaling. Det skal der laves om på.”

Fortsætter kampen

Efter høringen spørger Det Sociale Netværk Pernille Gyldensøe, hvad næste skridt i kampen er. Dertil siger hun:
”For at mindske tabuet og øge åbenheden laver jeg en række tv-interviews med voksne ofre, der videregiver deres historie og derved giver andre ofre styrke til at hente dem selv hjem. Jeg lægger stor vægt på, at vi fremlægger historierne sobert, så folk kan holde ud at forholde sig til emnet. Samtidig skal historierne være videregivelse af deres gode råd til andre ofre.” 
Derudover lover Pernille Gyldensøe at fortsætte med at lægge pres på politikerne, og i den forbindelse er forældelsesfristen en vigtig del af arbejdet. Desuden vil hun forsøge at lægge pres på for at få en krisepsykolog tilknyttet politistationer rundt i landet, som skal hjælpe med at afhøre børnene og krænkerne for dermed at gøre det nemmere at løfte bevisbyrden.
”Det skal i sager om seksuelt misbrug være muligt at løfte bevisbyrden. Når der ingen fysiske beviser er eller vidner, må man lave en grundig psykologvurdering til understøttelse eller afkræftelse af anklagerne. Der er skader i både en krænkers og offers psyke, der vil sandsynliggøre, om overgrebene er sket eller ej,” siger Pernille Gyldensøe.

Videre læsning

Senfølger af seksuelle overgreb

Unges trivsel år 2008. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom

Farvel, negative sociale arv 

Søg hjælp

På børnenettet kan du søge hjælp og rådgivning både per mail og telefonnummer.

AlbaHus er et rådgivnings- og behandlingshus for mennesker berørt af seksuelle overgreb. Du kan læse mere her.

Læs mere om høringen her

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --