• English flag

Evaluering af kommunalreformen

Der er rum for forbedringer i samarbejdet mellem kommuner og regioner, konkluderer evalueringen af Kommunalreformen, der blev gennemført i 2007. Det Sociale Netværk ser nærmere på evalueringen og på foreningernes holdninger.
5. marts 2013, 13:45

Med kommunalreformen overtog kommunerne ansvaret for forebyggelse og genoptræning fra de tidligere amter. Formålet var, at hjælpen skulle tættere på borgerne, men udfordringen har vist sig at være, at kommunerne og regionerne har svært ved at arbejde sammen om de borgere, der har brug for en bredspektret indsats. Det anfører udvalget, der har stået for evalueringen af kommunalreformen. Samtidig anfører de, at en bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet kræver et bedre samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis.

Ja til mere ensartet behandling

Danske Patienter er overordnet meget positive over for de klare stramninger af samarbejdsrelationen mellem almen praksis, kommune og region, som evalueringen lægger op til. Det samme er Lægeforeningen. Begge foreninger peger på, at anbefalingen om at ændre de nuværende 98 sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner til fem basisaftaler, kan være med til at sikre lige behandling af patienterne på tværs af kommuner og regioner.

"I dag oplever patienterne, at de sundhedstilbud, som de får i kommunerne, kan være meget forskellig fra kommune til kommune. Det er afgørende, at patienterne får den samme kvalitet i behandlingen - uanset hvor de bor i landet. Fem sundhedsaftaler kan være med til at skabe en ensartethed i behandlingen og vil lette arbejdet med at føre nationale kliniske retningslinjer ud i livet," skriver Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelelse.

Massive problemer på specialområdet

Begge foreninger er endvidere positive overfor, at evalueringen lægger op til, at regionerne får et større ansvar på genoptræningsområdet. Men dertil påpeger Danske Handicaporganisationer, at evalueringen for eksempel ikke kommer med klare anbefalinger til en ”ventetidsgaranti” for borgere med behov for genoptræning på sundhedsområdet, og på socialområdet er anbefalingerne ikke tilstrækkeligt forpligtende til at sikre den specialiserede indsats. Danske Handicaporganisationer savner desuden konkrete bud på, hvordan det sikres, at kommunerne benytter den nødvendige specialviden og peger på, at det ikke er nok at sikre de specialiserede tilbud, hvis kommunerne kan vælge dem fra.

Dansk Socialrådgiverforening er også kritisk ift. evalueringen af specialområdet. Næstformand Niels Christian Barkholt siger: ”Hvis vi skal undgå, at de højtspecialiserede tilbud forsvinder, så bør regionerne have ansvaret for at udvikle og drive nogle af de specialiserede tilbud. Vi har set, at nøglen er blevet drejet om på eksempelvis spædbørnshjem og genoptræningssteder for hjerneskadede på grund af kommunernes økonomi. Der må tages et nationalt ansvar for, at børn, unge og voksne, som er ramt af svære og behandlingskrævende lidelser, sikres adgang til kvalificeret hjælp.”

Diagnosen rigtig – men behandlingen mangelfuld

Som en kommenterende konklusion på Kommunalreformen udtaler formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad:

”Diagnosen, der stilles i evalueringen, er rigtig, men behandlingen utilstrækkelig. Det var tilsyneladende for svært for dem, der skabte kommunalreformen, at kigge sig selv i kortene og komme med de nødvendige anbefalinger til, hvordan reformen skal ændres inden for de overordnede rammer. Der er nu behov for handlekraft blandt politikerne, når evalueringen skal diskuteres på Christiansborg. Politikerne skal forpligte kommunerne til at samarbejde på tværs, og borgerne skal fremover have tryghed for, at den nødvendige viden om behov og indsatser eksisterer – og er til rådighed, hvor den skal bruges. Handicaporganisationerne ser frem til at mødes med politikerne om de nødvendige løsninger.”

Udvalget har ikke evalueret psykiatriområdet, da regeringens psykiatriudvalg har ansvar for denne del af evalueringen. Resultatet herfor kommer i sensommeren 2013.

Videre læsning

Danske handicaporganisationer mener

Danske Patienter 

Lægeforeningen

Dansk Socialrådgiverforening 

Danske Regioner

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --