• English flag

Retspsykiatri

Retspsykiatrien er en selvstændig del af behandlingspsykiatrien. Her behandles mennesker med en psykisk lidelse, som har begået kriminalitet.

I de senere år har der været en tendens til, at politikerne har prioriteret retspsykiatrien økonomisk på bekostning af den almene behandlingspsykiatri. Det har fået både psykiatere og organisationer til at advare imod udviklingen og opfordre til i stedet at sætte ind med en tidlig og grundig indsats.

Læs mere om behandlingspsykiatrien her.