• English flag

"Pludselig, uventet død" hos psykiatriske patienter skal undersøges

Risiciene ved antipsykotisk, antidepressiv, nerve- og sovemedicin har længe været kendt. Formanden for foreningen Død i Psykiatrien mener, at de psykiatriske patienter, der dør en såkaldt ’uventet og pludselig død’, bør obduceres, så farerne ved medicinen afdækkes. Både retsmedicinere og politikere er enige i det synspunkt, men Sundhedsstyrelsen fastholder, at lovgivningen er tilstrækkelig.
3. august 2011, 07:00

Formanden for foreningen Død i psykiatrien, Dorrit Cato Christensen, efterlyser øget fokus på farerne ved brugen af antipsykotisk og antidepressiv medicin. Ifølge foreningen er der al mulig grund til at udvise forsigtighed både i mængden og antal af præparater.
”Fra 2003 til 2007 er der registreret 823 uforklarlige dødsfald relateret til psykoser og depressioner. Men enhver ved, at man ikke dør af psykosen i sig selv. Vi mener, det er medicinen, der er farlig”, siger formanden for foreningen Død i Psykiatrien, Dorrit Cato Christensen.
I 2010 dokumenterede to professorer fra Dansk Selskab for Retsmedicin, Jørgen L. Thomsen og Jytte Banner, i en undersøgelse af 516 psykiatri-døde, at 40 % af de døde var forgiftede af medicinen. På baggrund af undersøgelsen opfordrede de til, at obduktion af psykiatripatienter blev gjort obligatorisk og henviste til, at en paragraf i sundhedsloven gav mulighed for dette.
”Vi ønsker at finde ud af, hvorfor og af hvad disse mennesker dør af. Det har været en meget lang proces, og hidtil har Sundhedsstyrelsen ikke ment, at obduktion var nødvendig. De mente ikke, det ville give mere viden på området. Efter al den argumentation, der har været, er de nu blevet mere positive”, siger Jørgen L. Thomsen.

Ingen grund til obligatorisk obduktion

Torben Hærslev, overlæge i Sundhedsstyrelsen, fastholder imidlertid, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler obligatorisk obduktion, når patienter dør pludseligt:
”Det fremgår af Sundhedsloven, at tilfælde med pludselig død skal anmeldes til politiet. Vi foretog en mindre undersøgelse, som viste, at det bliver de stort set også. Politiet tager så stilling til, om der skal være et retslægeligt ligsyn. Loven beskriver, hvornår det skal finde sted. Hvis man ikke kan komme dødsmåde eller dødsårsagen nærmere, skal der foretages en retslægelig obduktion. Afgørelsen af, om der skal foretages en sådan obduktion, træffes af politiet.”

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af den debat, der rejste sig i kølvandet på Jørgen L. Thomsen og Jytte Banners undersøgelse, holdt møde med de to retsmedicinere og diskuteret problemstillingen om psykiatriske patienter, der dør pludseligt.
”Den medicin, de får, er meget potent. Den slår også folk ihjel,” siger Jørgen L. Thomsen.
Selvom Sundhedsstyrelsen stadig fastholder, at der ikke er grund til systematisk obduktion, støtter man, at der forskes på området. Således har Sundhedsstyrelsen opfordret Thomsen og Banner til at søge regeringens satspuljemidler til et forskningsprojekt, der skal afdække problemet med pludselig død hos psykiatriske patienter. Det bekræfter Torben Hærslev, men det betyder ikke, at retsmedicinernes forskningsprojekt er sikret penge:
”Det kan vi jo ikke garantere. De skal søge på lige fod med alle andre.”

Forskningspotentiale

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V), mener, det er indlysende, at man bør foretage systematiske obduktioner. Han forstår ikke Sundhedsstyrelsens modvilje:
”Principielt må man sige, at har vi en psykiatrisk patient, hvor der ikke er en umiddelbart kendt dødsårsag, bør der foretages en obduktion.”
Ifølge Rudiengaard er det et spørgsmål om penge. Det er politiet, der betaler de retsmedicinske institutter for obduktioner, og her er man ikke umiddelbart interesseret i at betale for obduktion, hvis ikke der er begået et drab, forklarer han. Preben Rudiengaard mener, man skylder psykiatrien at få området undersøgt og afklaret. At Sundhedsstyrelsen ikke har været mere aktiv på dette område, forstår han ikke:
”Jeg mener, der er et enormt forskningspotentiale i det her. Jeg er direkte uenig i antagelsen om, at det ikke skulle give mere viden at obducere. Alle, ikke bare de psykiatriske foreninger, er jo interesseret i at finde ud af, hvad der forårsager den pludselige død. Det kan ikke koste en herregård, og på længere sigt vil vi få en meget større sikkerhed i medicineringen af de psykiatriske patienter.”
På spørgsmålet om, hvorvidt det fra Sundhedsstyrelsens side er nok at opfordre retsmedicinerne til at søge penge til et forskningsprojekt, der muligvis og muligvis ikke får penge til at klarlægge området, siger Rudiengaard:
”Det er slet ikke godt nok fra Sundhedsstyrelsens side. Som gammel embedslæge vil jeg ikke acceptere en dødsårsag, der hedder ’en psykose’. Det er en hån både mod vores landspatientregister og vores dødsårsagsregister, og jeg forstår ikke, at Sundhedsstyrelsen ikke gør mere på området.”
Preben Rudiengaard har netop holdt møde med sundhedsminister Bertel Haarder om problemet. Haarder vil nu henvende sig til justitsminister Lars Barfod for at se, om der kan lovgives på området, fortæller Rudiengaard og tilføjer:
”Med lovgivning i hånden vil det ikke længere være til diskussion, om der skal obduceres, når psykiatriske patienter dør pludseligt og uventet. Så er det lovpligtigt, at der skal foretages en retsmedicinsk obduktion.”

Enhedslisten støtter

Også Per Clausen, Psykiatriordfører for Enhedslisten, har tidligere foreslået systematisk obduktion af psykiatriske patienter, der døde pludseligt:
”Jeg har gang på gang stillet spørgsmål til skiftende sundhedsministre om det. Man har ikke villet obducere, fordi man antog, at man i mange tilfælde ville kunne finde ud af, hvad patienten døde af uden at obducere.”
Han finder det kritisabelt, at man i strid med retningslinjerne i psykiatrien i visse tilfælde alligevel giver folk både fire og fem forskellige præparater samtidig, på trods af de kendte farer ved medicinen.
”Hvis man kan konstatere, at der er et flertal i Folketinget for, at man burde undersøge det her, er det klart, at vi vil presse på og se på, om vi skulle lave en beretning i Folketingets sundhedsudvalg eller lave et beslutningsforslag i Folketinget.”

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --