• English flag

Flere fagligheder i psykiatrien

Det er stadig overlægen, der har det sidste ord at skulle have sagt i den psykiatriske behandling herhjemme. Men mangelen på læger betyder, at sygeplejerskerne får mere ansvar, og snart kan psykologerne overtage flere af psykiaternes ansvarsområder
26. maj 2010, 21:30

Regionerne står over for en udfordring, hvis de skal kunne tilbyde ordentlig behandling til psykisk sårbare. Til et eksempel er hver tredje stilling som overlæge og afdelingslæge i Region Sjælland ubesat per maj 2010, og ifølge prognoserne vil der fortsat være lægemangel de næste ti år.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at der for det første netop er indført en udvidet behandlingsret, der betyder, at voksne patienter skal tilbydes behandling inden for to måneder, og at børn og unge skal have påbegyndt en udredning af deres symptomer ligeledes inden for to måneder. Og for det andet at der kan registreres en stigning i antallet af danskere, som kommer i behandling for en psykisk sygdom. Fra 1999 til 2008 steg antallet af danskere i behandling fra 75.000 i 1999 til 108.000 i 2008. Det svarer til en stigning på 48 % på ti år.

Sygeplejersker i psykiatrien

I Region Syddanmark har mangelen på psykiatere betydet øget fokus på, hvilke opgaver psykiaterne varetager, som sygeplejerskerne lige så vel kunne tage sig af. Oversygeplejerske Jens Egon Hansen på Almenpsykiatrisk afdeling, Esbjerg Hospital, fortæller til Psykisk Sårbar: “Virkeligheden er jo sådan, at vi har lægemangel. Det betyder, at det er nødvendigt for os at se på, hvilke opgaver, sygeplejerskerne er uddannede til, som lægerne varetager – ikke fordi der er nogen uddannelsesmæssig grund til det, men på grund af rutiner, og ‘sådan har man altid gjort’. På den måde har vi flyttet nogle opgaver fra lægerne, så vi har kunnet frigøre lægetid til det, man skal være læge for at udføre. Men der er altså ikke tale om, at sygeplejerskerne løser lægernes opgaver.”

Psykisk Sårbar ringer til Ole Ryttov, der er formand for specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje og sygeplejefaglig direktør i Region Syddanmark. Han siger: “Der er vide rammer i Lægeloven til, at lægerne kan uddelegere arbejdsopgaver til sygeplejerskerne, og jo mere kompetent og veluddannet en sygeplejerske er, jo mere vil han eller hun blive inddraget i varetagelsen af vigtige opgaver. Ligeledes kan sygeplejerskerne uddelegere opgaver – typisk til social- og sundhedsassistenter – og for at en afdeling fungerer optimalt, er det væsentligt, at begge grupper er gode til at uddelegere arbejdet. Det betyder nemlig, at hver enkelt medarbejder kan udfylde sine kernekompetencer bedst muligt.”

Stigende ansvar til sygeplejerskerne

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, forklarer til Psykisk Sårbar, at der er en tendens til, at sygeplejerskerne får et stigende ansvar i forhold til de psykiatriske patienter. Hun forklarer det dels med mangelen på psykiatere, men ikke mindst med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, som har eksisteret nu i godt ti år.

Grete Christensen fortæller: “Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje har betydet, at sygeplejerskerne er blevet bedre til at tackle denne patientgruppe. Især i distriktspsykiatrien har sygeplejerskerne et stort ansvar. De har selvfølgelig altid psykiateren i baghånden, men det er sygeplejerskerne, der har kontakten til borgerne, og som kommer tilbage til psykiateren og foreslår, hvilke tiltag der bør sættes i gang. Det betyder faktisk, at der er større kontinuitet i kontakten med patienterne, hvilket samtidig betyder større tryghed for den enkelte, som ikke behøver møde så mange forskellige behandlere.”

Psykologer i psykiatrien

En anden faggruppe, der kan komme til at spille en central rolle i fremtidens psykiatri, er psykologerne. Psykologer i psykiatrien er ikke nogen ny opfindelse. De har været der i et halvt århundrede, og tal fra Dansk Psykologforening viser, at der i 2008 var 202 psykologer ansat i psykiatrien, hvoraf fire var ansat i ledende stillinger i Region Midtjylland.

Nu er vejen banet for endnu flere psykologer i psykiatrien. Danske Regioner udbyder således per 1. januar 2011 en 4-årig specialuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri samt voksenpsykiatri. Med en sådan uddannelse i baghånden vil en psykolog stort set kunne indgå direkte i behandlingen af psykisk sårbare på linje med psykiaterne – med undtagelse af det medicinske og somatiske område.

Dansk Psykologforening har i mange år arbejdet på at få flere psykologer ind i psykiatrien. Som formand Roal Ulrichsen udtaler til Bedre Psykiatri: “Hvis vi kigger på psykiatrien, som den ser ud lige nu, ligger det lige til højrebenet at ansætte nogle flere psykologer. Der er gabende tomme psykiaterstillinger, der er ventelister, og vi ved, at der er en stor efterspørgsel efter psykologer.”

Mere humanisme

Psykiaterne er dog skeptiske over for den nye uddannelse af psykologerne. Som formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Anders Fink-Jensen, udtaler til Dagens Medicin: “Vi har problemer med at skaffe personale i psykiatrien, men vi ser helst, at psykologer bliver uddannet til det, de er bedst til, hvilket er neuropsykologien, frem for at de bliver uddannet til små mini-læger. Vi peger på, at psykiatriens kapacitetsproblemer bliver løst bedre ved, at lægerne lettes for opgaver, som sekretærer kan tage sig af, og at regionerne sætter fuld fart på projekter med elektroniske journaler og tiltag inden for kvalitetssikring. Det er ærgerligt, for generelt har vi et godt forhold til psykologerne.”

Formand for foreningen Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen, glæder sig til gengæld over udsigten til, at psykologer får udvidede kompetencer og ansvar i psykiatrien. Han siger: “Vi har længe vidst, at der var en stigende mangel på psykiatere, og i den forbindelse er det godt, at Danske Regioner nu gør en indsats for, at psykologer kan blive opkvalificerede til at udføre mange af psykiaternes opgaver, sådan som det jo allerede er tilfældet i Norge og Sverige.”

Poul Nyrup fortsætter: “Jeg er desuden overbevist om, at det vil være til gavn for psykisk sårbare, og på sigt også for udviklingen af såvel psykiatrien som psykologien. Det er vigtigt, at den humanistiske tilgang får en større rolle at spille i psykiatrien, så svaret til en psykisk sårbar ikke blot bliver piller, men også bliver at se det enkelte menneske som en, der har en tyngende kappe på for tiden, som kan tages af igen med den rette støtte og omsorg.”

En ny uddannelse i psykiatrien”. Danske Regioner, 2009

Psykiatere: Nej til psykologer som minilæger

Stor mangel på psykiatere

Flere psykisk syge får hjælp

Norske psykologer førende i Norden” i Bedre Psykiatri nr. 3, 2008

 

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --