• English flag

En helhedsorienteret psykiatri

Fremtidens psykiatri er helhedsorienteret og har den enkelte psykisk sårbare i centrum. For at realisere den må behandlings- og socialpsykiatrien begynde at se hinanden som partnere, og de må bygge en fælles forståelsesramme op omkring rehabilitering. Det er budskabet i Lene Falgaard Eplovs prisopgave ”En helhedsorienteret psykiatri med den sindslidende i centrum”, som hun onsdag den 30. november modtog Helsefondens 1. præmie for.
30. november 2011, 20:00

Hvordan sikres en helhedsorienteret psykiatriindsats med den enkelte psykisk sårbare i centrum? En indsats som tager udgangspunkt i, at mennesker med psykiske lidelser skal have mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt? Det har psykiater Lene Falgaard Eplov svaret på og vundet Helsefondens prisopgave, som blev uddelt den 30. november 2011.
Lene Falgaard Eplov understreger:

”Mennesker med selv alvorlige sindslidelser bør i dag tilbydes indsatser, der giver dem mulighed for at kunne leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt i samfundet og ikke indsatser, der betyder, at de kommer til at leve i sociale reservater. De skal understøttes i deres egen helt individuelle recovery-proces til et liv i bevægelse væk fra de ødelæggende følger en alvorlig sindslidelse kan medføre.”

Bred vifte af tilbud

Løsningen er ifølge Lene Falgaard Eplov at tilbyde en bred vifte af samarbejdende indsatser, herunder akuthjælp og behandling, information og rådgivning, tiltag der fremmer empowerment, støtte til personlig udvikling, socialpædagogisk støtte, økonomisk hjælp samt erhvervs- og uddannelsestræning.

I samarbejde med den enkelte psykisk sårbare skal de tilbud vælges ud, der understøtter mest muligt på et givet tidspunkt i den enkeltes recoveryproces. Og så skal alle parter samarbejde, så der er helhed og sammenhæng i forløbet.

”Løsningen er ikke at samle alle de psykiatriske indsatser i en særskilt organisation under en ledelse, men derimod at skabe en netværksorganisation med en bred vifte af tilbud, der kan kombineres forskelligt, men hvor man metodisk sikrer samarbejdet mellem de enkelte aktører, således at resultatet af det samlede tilbud for den enkelte er et sammenhængende forløb mod recovery,” forklarer Lene Falgaard Eplov.

Rehabilitering som fælles mål

I dag er det en gængs fortælling, at samarbejdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien ikke fungerer. Årsagen skal findes i historien. Lene Falgaard Eplov forklarer, at social- og behandlingspsykiatrien har haft en tendens til at definere sig i modsætning til hinanden frem for at skabe et fundament for samarbejde, siden de blev organisatorisk adskilt fra hinanden. Og det går ikke bare ud over den faglige udvikling, men også over de mennesker, der søger behandling i psykiatrien.
Lene Falgaard Eplovs budskab er således, at det er afgørende at sikre, at der bliver etableret en fælles faglig udvikling i behandlings- og socialpsykiatrien, og hun foreslår rehabilitering som omdrejningspunktet for den fælles faglighed. 

Integration i et hverdagsliv

Det er ikke kun imellem de forskellige sektorer i psykiatrien, at samarbejdet skal udvikles. Det er også samarbejdet mellem andre instanser i den psykisk sårbares liv. Ifølge Lene Falgaard Eplov er det vigtigt, at tilbuddene til den psykisk sårbare ikke kun er tilbud, der gives til mennesker med psykiske lidelser. Integrationen i det omkringliggende samfund er afgørende. Hun understreger:

”Det er vigtigt, at vi i årene frem i højere og højere grad får udviklet beskæftigelses- og uddannelsestilbud, der gives på henholdsvis det ordinære arbejdsmarked og på de almindelige uddannelsesinstitutioner, og derfor skal der udvikles samarbejdsrelationer til såvel beskæftigelsessektoren som uddannelsessektoren.”

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --