• English flag

Autisme - Aspergers syndrom

Der findes flere former for autisme. Derfor taler man om autisme som en spektrumtilstand. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller Autisme Spektrum Tilstand (AST) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Der et tale om problemer med grundlæggende, umiddelbar og gensidig forståelse af omverdenen og forståelsen mellem mennesker. Det betyder, at kontakt med andre ofte føles belastende, og personen trækker sig derfor tilbage fra andre.

Hvad er autisme og Aspergers syndrom?

Inden for autismespektret er der fire diagnoser: "Infantil autisme", "Aspergers syndrom", "Atypisk autisme" og "Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret".

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse. Mennesker med autisme har svært ved at kommunikere med andre og har problemer med at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Derfor kan de have vanskeligheder i almindelige sociale situationer.

Aspergers syndrom er også en medfødt udvilkingsforstyrrelse, men mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder, selvom deres sprog kan bære præg af en anderledes måde at tænke på.

Symptomer

For at få stillet diagnosen skal der være vanskeligheder inden for tre områder: ved socialt samspil, ved social kommunikation samt manglende fleksibilitet/nedsat social forestillingsevne. Det giver sig udslag i en grundlæggende mangel på fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert, passende og upassende. I mange tilfælde viser der sig tegn på autisme allerede meget tidligt, og de fleste børn med infantil autisme får stillet diagnosen inden 3års alderen. Der kan ud over de typiske vanskeligheder tillige være sprogforstyrrelser samt stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige problemer: ca. 20%.

Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med socialt samspil og infleksibilitet, og deres sproglige udvikling kan være anderledes end almindelige børns. Personer med Aspergers syndrom har ofte svære problemer med kontakt til andre, fordi de har vanskeligheder med at tolke andres adfærd og intentioner og derfor ofte bliver mistolket af andre. Aspergers syndromdiagnosen opdages normalt først senere, fx når skoletiden begynder, og der stilles større sociale krav til børnene, men en del får først diagnosen som voksne, da Aspergers syndom først blev en officiel diagnose i Danmark i 1994.

Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser f.eks.  ADHD, OCD eller Tourettes syndrom.

Behandling

Det er af afgørende betydning, at børn med ASF tilbydes den rigtige specialpædagogik så tidligt som muligt. Den rigtige behandling på en specialinstitution er vigtigere end nærhedsprincippet for et menneske med ASF.

Diagnosen kan forandre sig, da autisme kan forandre sig hos den enkelte og se forskellig ud på forskellige alderstrin.

Nyeste forskning

Ny forskning fra et internationalt forskningshold ved Center for Autisme i Herlev viser, at kost-intervention kan være med til at forbedre autistiske børns koncentrationsevner, sociale egenskaber og nedsætte deres hyperaktivitet. Forskningen kan give anledning til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt der også kan være en sammenhæng mellem kost og andre psykiske lidelser. Læs mere om forskningsprojektet på Center for Autismes hjemmeside.


Her kan du hente mere information:

Videnscenter for Autisme
Landsforeningen Autisme


www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --