• English flag

Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er svær hjernesygdom kendetegnet ved fremadskridende demens og hjernesvind. Sygdommen har navn efter den tyske psykiater Alois Alzheimer, der første gang beskrev sygdommen i 1907. Alzheimers sygdom er en udbredt lidelse i Danmark, og Alzheimers sygdom er den hyppigste form for alderdomsdemens (ca. 50%).

Hvad er Alzheimers sygdom?

Alzheimers sygdom fører over en periode til total intellektuel og psykisk opløsning typisk i løbet af 7-9 år. Alzheimers sygdom forekommer aldrig før 40 års alderen, men ses hos mindst 30% af mennesker over 80 år.

For pårørende betyder Alzheimers sygdom stor frustration og sorg over en tragisk afslutning på samlivet.

Symptomer

Alzheimers starter med demenssymptomer: glemsomhed og følelsesmæssig uligevægt (irritabilitet og gråd). Hukommelsen svigter, og der opstår problemer med almindelige dagligdags ting som at tage tøj på, vaske sig, orientere sig, finde vej og deltage i dagligdags aktiviteter. Ordforrådet indskrænkes til enkelte ord og sætninger uden sammenhæng med situationen. Nære familiemedlemmer kan ikke genkendes. Personen bliver efterhånden totalt hjælpeløs.

Behandling

I dag kan man ikke behandle selve årsagen til Alzheimers sygdom. Derfor kan man kun give medicin for de psykiske ledsagesymptomer (depression, psykose, angst). Desuden kan man stimulere og træne hukommelsen og støtte og hjælpe ved at informere og rådgive patient og pårørende om tilstanden og udviklingen. Tidlig diagnose er vigtig, da behandling i de tidlige faser virker og kan forhale Alzheimers sygdom.

Her kan du hente mere information:

Alzheimerforeningen