• English flag

ADHD

ADHD står for 'Attention Deficit/Hyperactivity Disorder' og hed tidligere DAMP. ADHD er en af de typisk forekommende neurologiske lidelser og er en anerkendt diagnose.

Hvad er ADHD?

ADHD er en grundlæggende forstyrrelse i evnen til at være opmærksom. Personer med ADHD oplever opmærksomhedsforstyrrelser og sygelig høj grad af aktivitet og impulsstyring. Sygdommen gør det svært at fastholde opmærksomheden og dermed at forholde sig til fx undervisning. ADHD forekommer hos børn men giver også problemer senere i voksenalderen.

Symptomer

Opmærksomhedsforstyrrelsen gør, at man virker forstyrrende, ikke kan sidde stille, afbryder, dominerer, irriterer – og derfor oplever mange med ADHD modvilje fra omgivelserne. Man har svært ved at koncentrere sig og færdiggøre noget.

ADHD er en kronisk lidelse, men symptomerne ændrer sig dog ofte over tid, og der findes forskellige varianter af ADHD, hvor det kan være enten opmærksomhedsforstyrrelser eller hyperaktivitet/impulsivitet, som er dominerende. Det er norrmalt at have en kombination af både opmærksomhedsforstyrrelser og hyperaktivitet/impulsivitet.

Behandling

Behandlingen er både fysiologisk, psykologisk, pædagogisk og medicinsk indsats.


Her kan du hente mere information:

ADHD-foreningen
Alt om ADHD