• English flag

Dialoggruppe oversigt 2014

 

Dialoggruppe 1

Hvordan fremmer vi inklusion via meningsfuld beskæftigelse?

Med udgangspunkt i eksempler på peer to peer-funktioner i Projekt Vendepunkter giver LAP tre temaoplæg og indbyder til efterfølgende diskussion: 1. At se sig selv og dermed også udover sig selv -  recovery, kompetenceudvikling, mestringsstrategier, afsæt i sundhed og afdækning af ressourcer. 2. Udvikling af ressourcer og udviklingszoner - at indgå i fællesskaber som forudsætning for meningsfuld beskæftigelse, at redefinere sig selv i forhold til andre og egne fremtidsmål, selvfremstilling og definition af formål i forhold til egne mål. 3. Inklusion via job skabt med afsæt i den enkelte jobsøger – en samfundsopgave? Jobskabelse med udspring i den enkelte jobansøgers muligheder, til gruppe med hidtil oversete og uudnyttede kompetencer i samarbejde mellem arbejdsgivere og jobansøgere om at skabe job på uopdyrkede områder ud fra redefinerede muligheder nye sammenhænge.

Arrangør: LAP, Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere / Projekt Vendepunkter

 

Dialoggruppe 2 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Stort behov for en tidlig og frivillig indsats for familier med ADHD

ADHD-foreningen indbyder til debat om forældretræning, frivillighed og forskning med fokus på effekterne  – hvad kommer der ud af forældretræning som en indsats baseret på frivillige? Dialoggruppen ser nærmere på det videnskabelige program for ADHD-foreningens forældretræningsprogram, Kærlighed i Kaos, som er båret af frivillige fagfolk, og debatterer, hvordan og hvorfor indsatsen bør forankres nationalt. ADHD-foreningens projekt har, udover udviklingen af et gruppebaseret forældretræningstilbud til forældre med børn med ADHD, ført til udarbejdelsen af en manual for og uddannelse af frivillige trænere.

Arrangør: ADHD-foreningen
Oplægsholdere: Anna Furbo Rewitz

 

Dialoggruppe 3 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Er du mand nok til at bede om hjælp? – mænd og fordomme om psykiske lidelser

En undersøgelse, udarbejdet af EN AF OS i 2013 blandt 250 mænd, der har eller har haft en psykisk lidelse, viser, at mange mænd er bange for at blive opfattet som svage og derfor først søger hjælp, når de ikke længere kan få tilværelsen til at hænge sammen. Hertil kommer selvmordsstatistikkerne, hvor der er en overrepræsentation af mænd. Mændene lider under fordommene om mænd og psykiske sygdomme og savner en generelt større viden om psykiske lidelser i omverdenen, ligesom de har nemmest ved at være åbne omkring psykiske lidelser overfor professionelle behandlere.  Problemstillingen kendes også i lande omkring os og er årsag til , Landskampagnen EN AF OS’ kommende fokus på mænd. Debat om fakta og kultur, bl.a. med ambassadører med erfaring i åbenhed på arbejdspladsen.

Arrangør: EN AF OS - landskampagnen for afstigmatisering
Oplægsholdere: Johanne Bratbo, psykolog og projektleder, og Anja Kare Vedelsby, projektkoordinator, begge EN AF OS

 

Dialoggruppe 4 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Konsekvenserne af øget diagnosticering og medicinering

Der er sket en markant holdningsændring i vores samfund med hensyn til, hvad der anses som værende "normalt".
Tidlig opsporing af psykiske sygdomme er blevet en del af børne- og uddannelsesinstitutionernes daglige arbejde. Der stilles diagnoser som aldrig før, og behandlingen af disse er ofte stærk hjernemedicin – psykofarmaka. Men hvad ved vi egentlig om konsekvenserne af denne stigende medicinske behandling på længere sigt? Og er behandlingen altid nødvendig? Død I Psykiatrien har gennem årene været opmærksom på ordineringen af psykofarmaka, medicinens ofte alvorlige bivirkninger, herunder overdødelighed, samt manglende alternative behandlingstilbud.

Arrangør: Foreningen Død i psykiatrien
Oplægsholdere: Formand Dorrit Cato Christensen, Foreningen Død i Psykiatrien

 

Dialoggruppe 5 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Recovery - effekten af tidligere, helhedsorienterede indsatser

To kvinder, som har været brugere af det psykiatriske behandlingssystem i mange år, fortæller om deres første møde med psykiatrien. Om hvad gjorde en positiv forskel, og betydningen af en helhedsorienteret tidlig indsats. Også vigtigheden af inklusion i egen behandling, vil blive berørt. Hvad har ført til, at kvinderne i dag kan fortælle to positive recovery-historier, når deres første meldinger var, at de ville få et liv overvejende præget af sygdom? Baggrunden er halvanden års bogsamarbejde mellem en recovery-mentor og en bruger af et psykiatrisk bo- og rehabiliteringssted. Dialoggruppen består af to korte oplæg til inspiration for efterfølgende samtaler i firemandsgrupper mellem behandlere i og brugere af psykiatrien.

Arrangør: Outsideren
Oplægsholdere: Karen Sandfær Lysholm og Heidi Charlotte Sørensen

 

Dialoggruppe 6 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Ny recoveryguide - hvad skal der til for at komme sig?

Vær med til at dele dine erfaringer med at genskabe en meningsfuld hverdag efter en psykisk krise. Foreningen Outsideren skal sammen med sine samarbejdspartnere lave en ny recovery-guide. Guiden skal fungere som et selvhjælps- og dialogredskab, der fremmer psykisk sårbares recovery og muligheder for inklusion i hverdagslivet. Vi har brug for dine input til, hvilke redskaber det er vigtigt at få med i recoveryguiden. Uanset, om du er forsker, eller det er dine egne personlige erfaringer, du gerne vil dele med os, så kom og fortæl om dine erfaringer med recovery, og hvilke redskaber du mener, er vigtige for at genskabe en god hverdag. Dialoggruppen vil indeholde et kort oplæg. Derefter vil dine input indgå i gruppearbejde. Hver gruppe vil blive ledet af en repræsentant fra Outsideren.
Max antal deltagere 30 personer

Arrangør: Foreningen Outsideren
Oplægsholder: Klavs Serup Rasmussen, formand for foreningen Outsideren og projektleder for projekt Din Gode Udskrivning

 

Dialoggruppe 7 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Når behandlingen slutter – behovet for helhedsorienteret rehabilitering

Når man som ung kæmper med en psykisk lidelse, kan man have brug for hjælp til at komme i gang med livet efter en indlæggelse. LMS har etableret et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb for unge med spiseforstyrrelser. Mange oplever, at det er svært at etablere tilværelse på ny efter et behandlingsforløb og har stort behov for særlig hjælp og støtte til at finde sig til rette i den nye hverdag. Samtidig har kun få kommuner specialiserede rehabiliteringstilbud til målgruppen. I dialoggruppen debatterer vi rehabilitering, resocialisering og netværksskabelse for unge med udgangspunkt i erfaringerne fra LMS’ rehabiliteringsforløb – bl.a. hvordan man skaber et fast og kontinuerligt holdepunkt, og hvordan man inkluderer de unges egne netværk i indsatsen.

Arrangør: LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Oplægsholdere: Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS, Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade, Sarah Andersen, leder af LMS’ Aktivitetshuset, samt en deltager i rehabiliteringsforløbet for unge med spiseforstyrrelser

 

Dialoggruppe 8 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Bryd ud af ensomheden – hvordan gør man?

Mange oplever, at en psykisk lidelse bliver ledsaget af social isolation og ensomhed. På Linien møder vi alt for ofte mennesker, der på grund af en psykisk lidelse har mistet deres netværk og føler sig sat uden for fællesskabet. Med udgangspunkt i en kort introduktion lægger Linien op til en dialog med deltagerne om, hvordan ensomheden kan forebygges og brydes.  Deltagerne opfordres i den forbindelse til at dele deres bud på personlige og/eller netværksbaserede løsninger.

Arrangør: Den landsdækkende telefonlinje Linien
Oplægsholdere: Psykolog Ditte Charles

 

Dialoggruppe 9 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Sådan tager kommunens indsats udgangspunkt i den enkeltes behov

Inklusion og accept af psykisk sårbare handler ikke kun om behandlingsindsats. Kommunernes psykosociale indsats og de psykisk sårbares muligheder for at blive hørt, inddraget og få støtte har oftest afgørende betydning for genetableringen af en god tilværelse. Men hvordan gøres det i praksis – er det muligt at nedbryde silo- og kassetænkning og primært tage udgangspunkt i den enkelt borgers behov? Hvad skal der til for at skabe en bedre tilgang, der i højere grad støtter og udvikler den enkelte? Struer Kommune har en ide om, hvad det kræver i deres organisation – bl.a. nye værktøjer til personalet og siloer, der skal nedbrydes – kom, lyt og byd ind.

Arrangør: PS – Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse
Oplægsholdere: Leder og sagsbehandler fra Struer Kommune, fra Kommunernes Landsforening, folketingsmedlem samt brugere og pårørende.

 

Dialoggruppe 10 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Netværksinddragelse – hvorfor og hvordan kan det foregå?

Alle med en psykisk lidelse har mulighed for at komme sig og få det bedre. Det er velkendt, at mennesker med et velfungerende netværk kommer sig hurtigere og får det bedre end de, der står uden. Det er dokumenteret, at det samfundsøkonomisk kan betale sig at inddrage netværket - alligevel sker det ikke i tilstrækkeligt omfang. I dialoggruppen vil vi diskutere, hvorfor og hvordan man kan inddrage netværket. Der vil i dialoggruppen være korte oplæg om, hvordan pårørende bør inddrages, og hvorfor det kan betale sig at inddrage netværket, samt god tid til diskussion.

Arrangør: Landsforeningen SIND og Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI
Oplægsholdere: Kristen Kistrup, centerchef ved Psykiatrisk Center Frederiksberg, Jens Peter Dam Eckardt Jensen, chefanalytiker i BEDRE PSYKIATRI – landsforeningen for Pårørende, samt ordstyrer Knud Kristensen, landsformand for SIND.

 

Dialoggruppe 11 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Sprogets betydning for brugerinddragelse i psykiatrien

Med udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling fortæller cand.psych. Agnes Ringer om brugerinddragelse i psykiatrien. Inddragelse af brugerne – eller ønsket om at inddrage patienter og pårørende og deres perspektiver mere aktivt i den psykiatriske behandling - er de seneste år blevet en vigtig politisk målsætning. Inddragelse handler også om, hvordan man som både patient, pårørende og behandler lytter til hinanden og taler sammen. Og dermed om, hvilken identitet man som bruger af systemet gennem sproget har – eller får – med afgørende effekt på behandlingen.

Arrangør: Det Sociale Netværk
Oplægsholder: Cand.Psych., ph.d.  Agnes Ringer, Ekstern lektor på Roskilde Universitet og psykolog i Socialpsykiatrien i Ringsted.

 

Dialoggruppe 12 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Sherpa – inklusion ud fra den enkeltes håb og motivation

I konsulentvirksomheden Sherpa, der arbejder med at hjælpe psykisk sårbare med at komme tilbage i uddannelse eller job i både offentlige og private virksomheder, bygger alt på brugerens motivation, ressourcer og håb. Sherpas metode, der sideløbende afprøves i et forskningsprojekt, er den første af sin art, hvor professionelle mentorer med erfaring fra psykiatrien og karriererådgivere med erfaring fra HR-området, i fællesskab med brugeren arbejder mod job eller uddannelse. Afgørende er, at alt foregår med udgangspunkt i, hvad der giver mening for den enkelte. Hør konsulenter og brugere fortælle om deres erfaringer, den nyeste forskning på området, og hvordan en stor virksomhed fik hjælp til at fastholde en sårbar medarbejder.

Arrangør: Det Sociale Netværk

 

Dialoggruppe 13 - Gruppen er nu lukket for tilmelding

Film: Mettes stemme – dokumentarfilm om psykisk sygdom og behandlingssystemet

Hvad virker mest effektivt mod psykisk sygdom, medicin eller medmenneskelighed? Det er et af de kontroversielle temaer, som bliver taget op i dokumentarfilmen ”Mettes Stemme” fra 2013, der skildrer en af de mest tabubelagte psykiatriske diagnoser, paranoid skizofreni.  Hovedpersonen i dokumentarfilmen er 43-årige Mette Askov, der er uddannet sygeplejerske, har hørt stemmer, siden hun var otte år, og været psykiatrisk patient stort set hele sit voksenliv. Filminstruktør Katrine Borre har fulgt hovedpersonen gennem fire år og giver et meget direkte indblik i Mettes liv og sygdom, men også i behandlingssystemets menneskesyn og mangler.

Varighed: 58 min. Herefter dialog med Katrine Borre og Mette Askov

 

Sidste valgmulighed er ”Ingen dialoggruppe”

Ønsker man ikke at deltage i dialoggrupperne, skal man vælge "Ingen dialoggruppe" på tilmeldingen til Psykiatritopmøde 2014.

 

www.psykisksaarbar.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.psykisksaarbar.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.psykisksaarbar.dk her --